ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
En Çok İndirilen Makaleler - ACTA ONCOLOGICA TURCICA

En Çok İndirilen Makaleler

OLGU SUNUMU
1.
Tiroid Bezinde Eş Zamanlı Papiller Karsinom ve Medüller Karsinom
Concurrent Thyroid Papillary Carcinoma and Medullary Carcinoma in The Thyroid
Uygar Olgen, Gülay Dilek, Cihangir Özaslan
doi: 10.5505/aot.2016.94695   2016; 49 - 1 | Sayfalar 39 - 42

2.
Tipik dermatoskopik bulguları olan Akral lentiginöz malign melanom vakası
An Acral lentiginous melanoma case with typical dermoscopy findings
Hamza Aktaş, Ahmet Şiyar Ekinci, Onur Eşbah
doi: 10.5505/aot.2016.33043   2016; 49 - 1 | Sayfalar 61 - 63

3.
Vaka Sunumu: Malign Periferal Sinir Kılıf Tümörü
Case Report: Malign Periferal Nerve Sheath Tumor
Onur Varış, Güray Togral, Murat Arıkan, Murat Aydın
doi: 10.5505/aot.2015.39358   2016; 49 - 2 | Sayfalar 131 - 134

DAVETLI DERLEME
4.
Malign Melanomun Cerrahi Yönetimi
Surgical Management of Malignant Melanoma
Kemal Beksaç, Burcu Beksaç
doi: 10.5505/aot.2016.73644   2016; 49 - 2 | Sayfalar 111 - 122

ARAŞTIRMA
5.
Romatoid Artritli Hastalarda Serum Tümör Belirteçleri Düzeyleri
Serum Tumor Marker Levels in Rheumatoid Arthritis
Selcuk Şeber, Dilek Solmaz, Tarkan Yetişyiğit
doi: 10.5505/aot.2016.26234   2016; 49 - 3 | Sayfalar 237 - 242

6.
Pankreas Adenokarsinomlu Hastaların Demografik Ve Klinikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirmesi
Evaluation Of Demographic And Clinicopathological Characteristics Of Panreatic Adenocarcinoma Patients
Kaan Helvacı, Ümmügül Üyetürk, Özlem Sönmez, İbrahim Türker, Ülkü Yalçıntaş Arslan
doi: 10.5505/aot.2016.74946   2016; 49 - 2 | Sayfalar 91 - 101

OLGU SUNUMU
7.
Bilateral meme kanseri ve mide metastazı: Olgu sunumu
Bilateral breast cancer and stomach metastasis: A Case Report
Erdinç Nayır, Tolga Köşeci, Ali Arıcan
doi: 10.5505/aot.2016.74046   2016; 49 - 3 | Sayfalar 232 - 234

DAVETLI DERLEME
8.
Mikrobiyota ve Kanser
Microbiota and Cancer
Tarık Salman, Umut Varol, İbrahim Yıldız, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu
doi: 10.5505/aot.2015.49368   2015; 48 - 2 | Sayfalar 73 - 78

9.
Çocuklarda Kanser, Ölüm Kavramı ve Yas
Cancer in Children, Concept of Death and Grief
Nagihan Saday Duman
doi: 10.5505/aot.2014.84803   2014; 47 - 2 | Sayfalar 26 - 30

10.
Dev Hücreli Kemik Tümöründe Denosumab Tedavisinin Yeri: Literatürün Gözden Geçirilmesi
Denosumab Therapy in Giant Cell Bone Tumor: Review of Literature
Orhan Balta, Recep Kurnaz, Kürşad Aytekin, Murat Aşçı, Mete Gedikbaş, Bora Bostan
doi: 10.5505/aot.2017.46036   2017; 50 - 3 | Sayfalar 250 - 258

11.
Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: Güncel Yaklaşımlar
Sentinel Lymph Node Biopsy in Malignant Melanoma: Current Approaches
Hakan Uzun, Ozan Bitik
doi: 10.5505/aot.2014.07379   2014; 47 - 2 | Sayfalar 47 - 52

OLGU SUNUMU
12.
Oksaliplatin bazlı kemoterapi tedavisi sırasında gelişen Sinuzoidal Obstrüksiyon Sendromu
Sinusoidal Obstruction Syndrome during oxaliplatin based chemotherapy treatment.
Erdem Şen, İrem Öner, Özlem Ata
doi: 10.5505/aot.2018.63835   2018; 51 - 2 | Sayfalar 256 - 258

13.
Akustik Nörinoma İle İlişkili Göz Tutulumu Ve Tedavisi
Acoustic Neuroma Related Eye Involvement and Its Treatment
Tuğba Göncü, Sevin Çakmak, Fatih Mehmet Adıbelli, Ali Akal, Mehtap Kocatürk
doi: 10.5505/aot.2016.52386   2016; 49 - 1 | Sayfalar 53 - 56

14.
Yenidoğanda Lenfadenopati: Langerhans Hücreli Histiositozis
Lymphadenopathy of A Newborn: Langerhans Cell Histiocytosis
Aysenur Bahadır, Erol Erduran
doi: 10.5505/aot.2016.04909   2016; 49 - 3 | Sayfalar 220 - 223

ARAŞTIRMA
15.
Kolorektal Polip ve Karsinom Tanısında RDW ve MPV'nin rolü: Vaka-Kontol Çalışması
Role of RDW and MPV in Diagnosis of Colorectal Polyps and Carcinoma: A Case-Control Study
Mustafa Cengiz, Abdurrahman Şahin, Kamil Özdil, Hacı Mehmet Sökmen
doi: 10.5505/aot.2015.96268   2015; 48 - 1 | Sayfalar 1 - 7

16.
Gastrointestinal Malign Melanomlarda BRAF V600E Mutasyon Analizi
Analysis of BRAF V600E Mutation in Gastrointestinal Malignant Melanomas
Hayriye Tatlı Doğan, Merve Meryem Kıran
doi: 10.5505/aot.2018.95967   2018; 51 - 1 | Sayfalar 61 - 67

DAVETLI DERLEME
17.
Bazal Hücreli Karsinomun Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Current Advances in the Treatment of Basal Cell Carcinoma
Mert Çalış, Hakan Uzun
doi: 10.5505/aot.2016.69188   2016; 49 - 3 | Sayfalar 206 - 211

ARAŞTIRMA
18.
Otuzbeş Yaş Altı Genç Hastalarda Akciğer Kanseri: Tek Merkez Deneyimi
Lung Cancer in Young Patients Under the Age of Thirty-five: Single Center Experience
Mehmet Özen, Funda Pepedil, Mustafa Cengiz, Sadettin Kılıçkap, Sercan Aksoy, Alev Türker, Ayşe Kars
doi: 10.5505/aot.2012.43154   2012; 45 - 1 | Sayfalar 1 - 4

19.
Meme Kanserinde Adjuvan Tedavide Ardışık Antrasiklin ve Taksan İçeren Tedavilerin Tolerabilitesi: Tek Merkez Deneyimi
The Tolerability of in the Adjuvant Treatment of Breast Cancer Comprising Sequential Anthracycline and Taxane Treatment: Single Center Experience
Ayşe Demirci, Umut Demirci, Uğur Coşkun, Hacer Demir, Efnan Algın, Fatma Başal, Deniz Yamaç
doi: 10.5505/aot.2014.43534   2014; 47 - 2 | Sayfalar 8 - 15

OLGU SUNUMU
20.
Yetişkinlerde Spermatik Kord Hidrosel: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Encysted Spermatic Cord Hydrocele in Adults: A Case Report and Review of the Literature
Barış Esen, Serdar Sarıdemir, Gulbin Guleryuz Bolsu, Ayşe Ceren Doğanözü
doi: 10.5505/aot.2020.70037   2020; 53 - 3 | Sayfalar 543 - 546

LookUs & Online Makale