ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Çocuklarda Kanser, Ölüm Kavramı ve Yas [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2014; 47(2): 26-30 | DOI: 10.5505/aot.2014.84803

Çocuklarda Kanser, Ölüm Kavramı ve Yas

Nagihan Saday Duman
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Dünyanın birçok ülkesinde kronik hastalığı olan çocuk ve yetişkinlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Dünya'da her yıl 6 milyondan daha fazla insana kanser tanısı konulmakta ve bunlardan 4 milyondan fazlası ölmektedir. Gelişen teknoloji ve tedavi yöntemlerine rağmen kanser hastalığı olan çocuklarda hastalığın alevlenme evreleri sıklaşıp uzadıkça, hastalık ilerledikçe, çocukların ölümle ilgili korku ve kaygıları artmaktadır. Çocuklar; ebeveyninin, kardeşinin ya da kendisinin ölümcül hastalığı nedeniyle yas yaşayabilmektedir. Yasın görünümü ve sonuçları, çocuğun ölümle ilgili kavramlarının gelişimine bağlı olarak değişmektedir. Bu yazıda ölümcül hastalığı olan çocuklarda ölüm kavramının gelişimi, yas süreçleri ve ölüm sürecinde uygulanacak yaklaşımların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kanser; Yas; Ölüm.

Cancer in Children, Concept of Death and Grief

Nagihan Saday Duman
Ankara University School of Medicine, Child and Adolescent Psychiatry, Ankara

The number of children and adults with chronic diseases is increasing in many countries. Each year more than 6 million people in the world to be diagnosed with cancer and more than 4 million of them die. Despite advancing technology and methods of treatment of disease, exacerbations in children with cancer are more frequent and have more longer stages, the disease progresses, children are increasing fears and anxieties about death. Children; may live grief because of their parents’, brothers’ or their deadly disease. View of grief and the results varies depending on the development of related concepts of the child's death. Aim of this paper is to revise the development of concept of death, the process of greif and approaches to be applied in the process of death.

Keywords: Child, Cancer; Grief; Death

Nagihan Saday Duman. Cancer in Children, Concept of Death and Grief. Acta Oncol Tur.. 2014; 47(2): 26-30

Sorumlu Yazar: Nagihan Saday Duman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale