ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Vaka Sunumu: Malign Periferal Sinir Kılıf Tümörü [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 131-134 | DOI: 10.5505/aot.2015.39358

Vaka Sunumu: Malign Periferal Sinir Kılıf Tümörü

Onur Varış1, Güray Togral2, Murat Arıkan2, Murat Aydın3
1Of Devlet Hastanesi, Trabzon
2Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
3Suhut Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar

Malign periferal sinir kılıf tümörleri (MPSKT) sık rastlanılan tümörlerden değillerdir. Perinöral hücre farklılaşması olanlar hariç çok agresif tümörlerdir ve prognozu kötüdür. Patolojik tanısı MPSKT olan olgunumuza cerrahi eksizyon yapıldı

Anahtar Kelimeler: malign periferal sinir kılıf tümörü, çoklu, cerrahi tedavi

Case Report: Malign Periferal Nerve Sheath Tumor

Onur Varış1, Güray Togral2, Murat Arıkan2, Murat Aydın3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Of Public Hospital, Trabzon
2Department Of Orthopedics And Traumatology, Oncology Training And Research Hospital, Ankara
3Department Of Orthopedics And Traumatology, Afyonkarahisar Suhut Public Hospital, Afyonkarahisar,

Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPSKT) are not of common tumors. Except the perineural cell differentiation are very aggressive tumors and a poor prognosis. Surgical excision was performed with our case MPSKT pathological diagnosis.

Keywords: Malignant peripheral nerve sheath tumors, multiple, surgery

Onur Varış, Güray Togral, Murat Arıkan, Murat Aydın. Case Report: Malign Periferal Nerve Sheath Tumor. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 131-134

Sorumlu Yazar: Onur Varış, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale