ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Lymphadenopathy of A Newborn: Langerhans Cell Histiocytosis [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(3): 220-223 | DOI: 10.5505/aot.2016.04909

Lymphadenopathy of A Newborn: Langerhans Cell Histiocytosis

Aysenur Bahadır, Erol Erduran
Department Pediatric Hematology-oncology, Karadeniz Technical Univercity, Trabzon, Turkey

Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare disorder of myeloid dendritic cells with an unknown etiology. It may cause localized bone and skin lesions also may be so widespread that the involvement can lead to multiple organ failure. In the neonatal period, patients with LCH is often diagnosed by skin lesions. In the first application of the patient, lymphadenopathy is not an expected finding.
A 35 day old male patient was admitted to our hospital with a presumptive diagnosis of mass in the neck? lymphadenopathy (LAP). His complaints had begun when he was 10 days old and despite the taken treatment, swelling in the neck was ongoing. It was evaluated as lymphadenitis? lymphoma? with cervical ultrasonography. LCH was reported as a result of the biopsy taken from LAP.
In this age group without accompanying cutaneous manifestations, the first complaint as LAP in patients diagnosed with LCH is rare in the literature. During the neonatal period, a good evaluation of the LAP must be done and it should be kept in mind that clinical and ultrasound images of LCH may interfere with infection and malignancy.

Keywords: Langerhans Cell Histiocytosis, lymphadenopathy, newborn

Yenidoğanda Lenfadenopati: Langerhans Hücreli Histiositozis

Aysenur Bahadır, Erol Erduran
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji-onkoloji Bilim Dalı, Trabzon

Langerhans hücreli histiositozis (LHH) etyolojisi tam bilinmeyen, myeloid dentritik hücrelerin nadir bir bozukluğudur. Lokalize kemik ve cilt lezyonları yapabileceği gibi multi organ yetmezliğine neden olabilecek kadar yaygın tutulum da yapabilir. Yenidoğan döneminde LHH’li hastalar sıklıkla cilt bulgusu ile tanı almaktadır. Hastaların ilk başvuru da lenfadenopati ile başvurması sık görülmemektedir.
Boyunda kitle? lenadenopati(LAP)? ön tanıları ile 35 günlük erkek hasta hastanemize başvurdu. Hastanın şikâyetleri 10 günlükken başlamıştı ve almış olduğu tedavilere rağmen boyundaki şişlik geçmemişti. Boyun ultrasonografisinde lenfadenit?, lenfoma? olarak değerlendirildi. Hastanın LAP’den alınan biyopsi sonucu LHH olarak raporlandı.
Bu yaş grubunda deri bulgusu eşlik etmeden, ilk başvuru şikâyeti LAP olup LHH tanısı koyulan literatürdeki nadir vakalardandır. Yenidoğan dönemindeki LAP’lerin çok iyi değerlendirilmesi, klinik ve ultrason görüntüsü ile LHH’un enfeksiyon ve malignite ile karışabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Langerhans Hücreli Histiyositozis, lenadenopati, yenidoğan

Aysenur Bahadır, Erol Erduran. Lymphadenopathy of A Newborn: Langerhans Cell Histiocytosis. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(3): 220-223

Corresponding Author: Aysenur Bahadır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale