ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderActa Oncol Tur.: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA
1.
Kronik Myeloproliferatif Neoplazi Tanılı Hastalarda Klinik Özellikler ve Hastalık Karakteristikleri: 11 yıllık tek merkez deneyimi
Disease and Clinical Characteristics of Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms: 11-year single center experience
Pınar Akyol, Abdulkerim Yıldız, Hacer Berna Afacan Öztürk, Senem Maral, Merih Reis Aras, Fatma Yılmaz, Buğra Sağlam, Mesut Tiglioğlu, Murat Albayrak
Sayfa 0

2.
BCR / ABL-Negatif Kronik Miyeloproliferatif Neoplazlı Hastalarda Kemik Mineral Dansitometrisi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Bone Mineral Densitometry Measurements in Patients with BCR/ABL-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasm
Aysun Şentürk Yıkılmaz, Sema Akıncı, Şule Mine Bakanay, Selin Küçükyurt Kaya, İmdat Dilek
Sayfa 0

3.
Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonlu hastalarda sitomegalovirüs replikasyonu ve akut graft-versus-host hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between cytomegalovirus replication and acute graft-versus-host disease in patients with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Duygu Mert, Alparslan Merdin, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Gülşen İskender, Sabahat Ceken, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Fevzi Altuntaş, Mustafa Ertek
Sayfa 0

4.
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma’da CD10, BCL-6 and MUM-1 Markerların Ekspresyonu ve Prognoz Üzerine Etkisi
Expression of CD10, BCL-6 and MUM-1 Markers and Their Effects on Prognosis in Diffuse Large B Cell Lymphoma
Ahmet Yozgat, Benan Kasapoğlu, Nalan Akyurek, Aytuğ Üner
Sayfa 0

5.
Barrett's Özofagus ve Özofagus Kanserinde M30 ve M65'in İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
Immunohistochemical Evaluation of M30 and M65 in Barrett’s Esophagus and Esophageal Cancer
İbrahim Karadağ, Serdar Karakaya, Gülçin Şimşek, Metin Uzman, Esin Beyan
Sayfa 0

6.
Jukstakortikal Kondrosarkom: 52 Vakanın Analizi
Juxtacortical Chondrosarcoma: Analysis of 52 Cases
Recep Öztürk, Kamil Amer, Emin Kürşat Bulut, Mahmut Nedim Aytekin
Sayfa 0

7.
Meme kanseri hastalarında Kinezyofobinin Hayat Kalitesi, Komorbidite ve diğer klinik özellikler ile ilişkisi
Kinesiophobia in Breast Cancer Survivors and its Relationship with Quality of Life, Comorbidity, and other clinical parameters
İsmihan Sunar, Veli Sunar
Sayfa 0

8.
Reprodüktif Dönemdeki Kadınlarda Epitelial Over Kanserleri İçin Tam Kan Sayımı İnflamatuar Parametrelerin Prediktif Değeri
Predictive Value of Complete Blood Count Inflammatory Parameters for Epithelial Ovarian Cancers in Women During Reproductive Period
Hilal Korkmaz, Mustafa Akşar, Halis Doğukan Özkan, Vakkas Korkmaz, Nurettin Boran
Sayfa 0

9.
Kolon Kanserinde Lenfovaskuler ve Perinoral Invazyonun Prognostik Onemi
Prognostic Value of Lymphovascular and Perineural Invasion in Colon Cancer
Cemil Yüksel, Serdar Çulcu, Afig Gojayev, Salim Demirci, Ali Ekrem Ünal
Sayfa 0

10.
Otolog Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyonunda Biobenzer Filgrastim (Tevagrastim) İle Orjinal Filgrastimin (Neupogen)Karşilaştirilmasi (Tek Merkez Deneyimi)
The Comparison of the Biosimilar Filgrastim (Tevagrastim) and the Original Filgrastim (Neupogen) in the Autologous Hematopoetic Stem Cell Mobilization: A Single Center Experience
Merve Pamukçuoğlu, Ahmet Kürşad Güneş, Mehmet Ali Uçar, Funda Ceran, Mesude Falay, Gülsüm Özet, Simten Dağdaş
Sayfa 0

11.
Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanseri Hastalarında Tedavi Süresince Laksatif Kullanımının Rektum Hacim ve Dozlarına Etkisi
The Effects of Laxative Use on Rectum Volume and Doses During Radiotherapy in Patients With Prostate Cancer
Evrim Duman, Neslihan Atabek, Yılmaz Bilek
Sayfa 0

12.
Tiroidin Benign Lezyonları, Benign ve Malign Tümörlerinde HBME1, PAX8, CD56 ve CITED1 Ekspresyonun Değerlendirilmesi
The Expression of HBME1, PAX8, CD56 and CITED1 in Benign Lesions, Benign and Malignant Tumors of Thyroid
Gamze Erkılınç, Sezer Kulaçoğlu
Sayfa 0LookUs & Online Makale