ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - ACTA ONCOLOGICA TURCICA

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Kronik Miyeloid Lösemili Hastaların Demografik ve Hastalık Özelliklerinin Analizi: Tek Merkezli Retrospektif Bir Analiz
Analysis of Demographic and Disease Characteristics of Patients with Chronic Myeloid Leukemia: A Single Centre Retrospective Analysis
Mesut Tığlıoğlu, Murat Albayrak, Abdulkerim Yıldız, Pınar Tığlıoğlu, Buğra Sağlam, Fatma Yılmaz, Merih Reis Aras, Umit Yavuz Malkan, Senem Maral
Sayfa 0

2.
Meme Kanserinde Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme ve Ultrason Elastografinin Tanıya Katkıları
Contribution of Diffusion-Weighted Imaging and Ultrasound Elastography to the Diagnosis of Breast Cancer
Arzu Hushmand Arya, Kevser Esmeray Çifci, Mehmet Ali Nazlı
Sayfa 0

3.
1.5 Tesla Multiparametrik MRG’nin Prostat Kanserinde Tanısal Değeri
Diagnostic Value of 1.5 Tesla Multiparametric MRI in Prostate Cancer
Ülkü Bekar, Şehnaz Tezcan
Sayfa 0

4.
İleri Evre Akciğer Adenokarsinom Hastalarında Pemetrexed’in Etki ve Yan Etki Değerlendirmesi
Evaluation of Effect and Side Effects of Pemetrexed in Patients with Advanced-Stage Lung Adenocarcinoma
Serkan Gökçay, Elif Atag
Sayfa 0

5.
Onkoplastik Meme Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Uzun Dönem Onkolojik Sonuçlar
Long-Term Oncological Outcomes for Patients Treated with Oncoplastic Breast-conserving Surgery
Gamze Kızıltan, Lütfi Doğan, Mehmet Ali Gülçelik, Cihangir Özaslan
Sayfa 0

6.
Otolog Kök Hücre Nakli̇ni̇n Bi̇r Parçasi Olarak Standart Profi̇lakti̇k G-CSF Uygulanması
Standart Prophylactic Granulocyte Colony Stimulating Factor Usage As A Part Of Autologous Stem Cell Transplantati̇on Procedure
Lale Aydın Kaynar, Zübeyde Nur Özkurt, Ferda Can, Zeynep Arzu Yeğin, Özlem Güzel Tunçcan, Münci Yağcı
Sayfa 0

7.
Lenfoma Hastalarında Kemik İliği Tutulumunu Değerlendirmede FDG PET/BT’nin Prediktif Değeri
The Predictive Value of FDG PET/CT in the Evaluation of Bone Marrow Involvement in Lymphoma Patients
Buğra Sağlam, Abdulkerim Yıldız, Buğra Kaya, Kultigin Türkmen
Sayfa 0

8.
Baş-boyun Lezyonlarının Teşhisinde ADC Eşik Değerlerinin Kullanımı: ADC Değeri Biyopsinin Yerini Alabilir mi?
Value of ADC Thresholds to Diagnose Head and Neck Lesions: Can ADC Values Replace Biopsy?
Funda Ulu Öztürk, Fuldem Dönmez, Şehnaz Tezcan, Muhteşem Ağıldere
Sayfa 0

9.
Kalıtsal Meme ve/veya Over Kanseri Sendromlu Olgularda Yeni Nesil Dizileme ile Saptanan BRCA ve non-BRCA Varyantlar
BRCA and non-BRCA Variants Detected by Next Generation Sequencing in Patients with Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer Syndrome
Hamide Betül Gerik-Çelebi, Hilmi Bolat
Sayfa 0

10.
Doğu Anadolu'dan Tek Merkez Deneyimi- Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Enfeksiyöz Olmayan Komplikasyonlar
Non-infectious Complications in Patients with Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation- Single Center Experience from Eastern Anatolia
Sevtap Karaman, Ahmet Sarıcı, Mehmet Ali Erkurt, Soykan Biçim, Emine Hidayet, Ahmet Kaya, İrfan Kuku, Saim Yologlu, Ilhami Berber, Emin Kaya, Mustafa Özgül
Sayfa 0

11.
Hodgkin Lenfoma Hastalarında EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma
Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Hodgkin Lymphoma: Multicenter Study
Aliihsan Gemici, Istemi Serin, Vedat Buğra Erol, Mehmet Hilmi Doğu, İdris İnce, Rafet Eren, Atakan Tekinalp, Volkan Karakuş, Ömur Gökmen Sevindik
Sayfa 0

12.
Hematolojik Maligniteli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Hakkındaki Görüşleri
The Views of Patients with Hematological Malignancies About Complementary and Alternative Medicine
Derya Şahin, Semih Başcı, Samet Yaman, Tahir Darçın, Bahar Uncu Ulu, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tuba Hacibekiroglu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
13.
Non Hodgkin Lenfoma Sonrasi Tanimlanan Hodgkin Lenfoma: İki Olgu Sunumu
Hodgkin Lymphoma Identified After Non-Hodgkin Lymphoma: Two Case Reports
Ersin Bozan, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntas
Sayfa 0

14.
Palbociclib Ilişkili Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu
Palbociclib Associated Deep Vein Thrombosis: A Case Report
Elif Şenocak Taşçı, Özlem Sönmez
Sayfa 0

LookUs & Online Makale