ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Denosumab Therapy in Giant Cell Bone Tumor: Review of Literature [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(3): 250-258 | DOI: 10.5505/aot.2017.46036

Denosumab Therapy in Giant Cell Bone Tumor: Review of Literature

Orhan Balta1, Recep Kurnaz2, Kürşad Aytekin3, Murat Aşçı1, Mete Gedikbaş1, Bora Bostan1
1Gaziosmanpasa University School Of Medicine, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Tokat
2Acıbadem Hospital,department Of Orthopaedics And Traumatology,eskişehir
3Giresun University School Of Medicine, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Giresun

Denosumab is an effective and usefull drug for managing the giant cell bonetumor. It is considered the gold standard for treatment of the inoperable or metastatic giant cell tumors. Theefficacy of denosumab in giant cell bone tumors has been demonstrated in prospective randomized trials. Neoadjuvant therapy with denosumab may facilitate intralesional surgery in giant cell tumor instead of resection leading to more morbidity in a large giant cell tumor close to the neurovascular structure. It should not be forgotten that pseudosarcomatous changes in biopsies may ocur after denosumab treatment due to different reasons. Giant cell tumor may result in dense cortex after denosumab treatment and local tumor recurrence after concealment of tumor cells within the subchondral bone. Denosumab is associated with jaw osteonecrosis formation. In this article, guidelines for systematic evaluation, risk factors, diagnostic-therapeutic usefullness and treatment options for patients treated with denosumab are presented.

Keywords: denosumab, giant cell bone tumor, surgery

Dev Hücreli Kemik Tümöründe Denosumab Tedavisinin Yeri: Literatürün Gözden Geçirilmesi

Orhan Balta1, Recep Kurnaz2, Kürşad Aytekin3, Murat Aşçı1, Mete Gedikbaş1, Bora Bostan1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D, Tokat
2Acıbadem Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Eskişehir
3Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A.B.D, Giresun

Denosumab kemik dev hücreli tümörünü yönetmek için etkili ve kullanışlı bir ilaçtır. İnoperable veya metastatik dev hücreli tümörlü hastalar için birinci basamak tedavide altın standart olarak düşünülmektedir. Dev hücreli kemik tümöründe denosumabınetkinliği prospektifrandomize çalışmalarda kanıtlanmıştır. Nörovasküler yapılara yakın büyük dev hücreli tümörde daha fazla morbiditeye yol açaçak rezeksiyona yönelmek yerine denosumab ile neoadjuvan tedavi dev hücreli tümörde intralezyonel cerrahiyi kolaylaştırabilir. Farklı sebeplerden dolayı tedaviyi bıraktıktan sonra yapılan biyopside psödosarkomatöz değişiklikler görülebileceği unutulmamalıdır. Dev hücreli tümörde denosumab tedavisi sonrası kalınlaşmış korteks ve subkondral kemik içerisinde tümör hücrelerinin gizlenmesi sonucu lokal tümör rekürrensi görülebilir. Denosumab çenede osteonekroz oluşumu ile ilişkilendirilmiştir. Bu makalede denosumab tedavisi alan hastaların sistematik değerlendirilmesi,risk faktörleri, tanı-tedavi yararlığı, tedavi seçeneklerini öngören kılavuzlar sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: denosumab, dev hücreli tümörü, cerrahi

Orhan Balta, Recep Kurnaz, Kürşad Aytekin, Murat Aşçı, Mete Gedikbaş, Bora Bostan. Denosumab Therapy in Giant Cell Bone Tumor: Review of Literature. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(3): 250-258

Corresponding Author: Orhan Balta, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale