ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Bilateral breast cancer and stomach metastasis: A Case Report [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(3): 232-234 | DOI: 10.5505/aot.2016.74046

Bilateral breast cancer and stomach metastasis: A Case Report

Erdinç Nayır1, Tolga Köşeci2, Ali Arıcan3
1Clinic of Medical Oncology, Kahramanmaras Necip Fazil City Hospital, Kahramanmaras, Turkey
2Clinic of Medical Oncology, Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
3Clinic of Medical Oncology, Acibadem Atakent Hospital, Istanbul, Turkey

Breast cancer is the most commonly seen cancer in women. 0.5-3% of the all breast cancer cases occur bilaterally. Breast cancer is generally diagnosed in early stages, but it can be recognised in metastatic period. Most commonly seen metastasis sites are bone, lung and liver. Although metastasis in gastrointestinal system is rare; it may be seen in colon, rectum, stomach and esophagus. We aimed to present a woman who has the diagnosis of bilateral breast cancer and stomach metastasis at diagnosis.

Keywords: bilateral breast cancer, stomach metastasis, synchron metastasis

Bilateral meme kanseri ve mide metastazı: Olgu sunumu

Erdinç Nayır1, Tolga Köşeci2, Ali Arıcan3
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Kahramanmaraş
2Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Adana
3Acıbadem Atakent Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Tüm meme kanserlerinin %0,5-3’ü bilateral olarak görülmektedir. Meme kanserli hastalar genellikle erken evrede tanı almaktadır, yalnız metastatik dönemde de karşımıza çıkabilmektedir. Metastaz alanları genellikle kemik, akciğer ve karaciğerdir. Gastrointestinal sistemde metastaz nadir görülmekle birlikte sıklıkla kolon, rektum, mide ve özefagusa metastaz yapmaktadır. Kliniğimizde bilateral meme kanseri tanısıyla takip ettiğimiz ve tanı esnasında mide metastazı saptadığımız olguyu sizlere sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Bilateral meme kanseri, mide metastazı, senkron metastaz

Erdinç Nayır, Tolga Köşeci, Ali Arıcan. Bilateral breast cancer and stomach metastasis: A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(3): 232-234

Corresponding Author: Erdinç Nayır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale