ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Microbiota and Cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(2): 73-78 | DOI: 10.5505/aot.2015.49368

Microbiota and Cancer

Tarık Salman, Umut Varol, İbrahim Yıldız, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu
Izmir Katip Celebi Univercity Ataturk Researh and Education Hospital medical oncology Departman

Microbiota is all microorganisms that share our body and microbiota ecosystem plays an important role in human health such as spplying nutrients, K vitamin, digestion, Microbiota affects many immun functions by biological molecules and change of the microbiota (disbiosis) has a critical roles development of multple diseases. Recently it has been reported that microbiota is an important part of carcinogenesis cause by immun evasion and has effect on the treatment of cancer.

Keywords: microbiota, cancer

Mikrobiyota ve Kanser

Tarık Salman, Umut Varol, İbrahim Yıldız, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi onkoloji kliniği

Mikrobiyota vücudumuzu paylaştığımız tüm mikroorganizmalar olup bu ekosistem insan sağlığında besinlerin ve K vitaminin sağlanması, sindirim gibi önemli bir rol oynar. Mikrobiyota immün fonksiyonu biyolojik aktif metabolitler sayesinde etkiler ve mikrobiyotanın değişimi (disbiyozis) pek çok hastalığın gelişiminde kritik rol oynar. Son yapılan çalışmalarda mikrobiyotanın immün kaçış sayesinde karsinojenezisin önemli bir parçası olduğunu ve kanser tedavisinde de etkisi olduğu bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, kanser

Tarık Salman, Umut Varol, İbrahim Yıldız, Yüksel Küçükzeybek, Ahmet Alacacıoğlu. Microbiota and Cancer. Acta Oncol Tur.. 2015; 48(2): 73-78

Corresponding Author: Tarık Salman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale