ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Sinusoidal Obstruction Syndrome during oxaliplatin based chemotherapy treatment. [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 256-258 | DOI: 10.5505/aot.2018.63835

Sinusoidal Obstruction Syndrome during oxaliplatin based chemotherapy treatment.

Erdem Şen, İrem Öner, Özlem Ata
Department Of Medical Oncology, Selcuk University, Konya, Turkey

Oxaliplatin is a commonly used chemotherapeutic agent in our oncology daily practice.Neurotoxicity is the most common side effect associated with oxaliplatin therapy.Rarely, oxaliplatin therapy can cause veno-occlusive disease in the liver sinusoids, leading to obstruction and portal hypertension. Weight gain, right upper quadrant pain, ascites, hepatic insufficiency, liver failure can be seen in patients. We presented a clinical course of venoocclusive disease, which developed in third stage colonic cancer, treated with capecitabine and oxaliplatin as adjuvant treatment.

Keywords: Oxaliplatin, Sinusoidal Obstruction Syndrome, Ascites

Oksaliplatin bazlı kemoterapi tedavisi sırasında gelişen Sinuzoidal Obstrüksiyon Sendromu

Erdem Şen, İrem Öner, Özlem Ata
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi̇, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi̇ Onkoloji̇ Bilim Dalı, Konya

Oksaliplatin onkolojide günlük pratiğimizde sık kullanılan kemoterapötik bir ajandır. Oksaliplatin tedavisi ile ilişkili yan etki olarak en sık nörotoksisite görülmektedir. Nadir olarak oksaliplatin tedavisi karaciğer sinuzoidlerinde venookluziv hastalığa yol açarak obstruksiyona, portal hipertansiyona sebep olabilmektedir. Hastalarda kilo artışı, sağ üst kadran ağrısı, karında asit, hepatik ensafolapti, karaciğer yetmezliği görülebilmektedir. Biz 3. evre kolon kanseri saptanan, adjuvan tedavi olarak kapesitabin ve oksaliplatin tedavisi alan hastamızda gelişen venookluziv hastalık bulgularını, klinik seyrini sunduk.

Anahtar Kelimeler: Oksaliplatin, Sinuzoidal Obstrüksiyon Sendromu, Asit

Erdem Şen, İrem Öner, Özlem Ata. Sinusoidal Obstruction Syndrome during oxaliplatin based chemotherapy treatment.. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 256-258

Corresponding Author: Erdem Şen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale