ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Tiroid Bezinde Eş Zamanlı Papiller Karsinom ve Medüller Karsinom [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 39-42 | DOI: 10.5505/aot.2016.94695

Tiroid Bezinde Eş Zamanlı Papiller Karsinom ve Medüller Karsinom

Uygar Olgen1, Gülay Dilek2, Cihangir Özaslan1
1Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Ankara

Tiroid bezinde papiller tiroid karsinomu ve medüller tiroid karsinomunun birlikte oluşumu nadir bir durumdur. Papiller tiroid karsinomu folliküler hücrelerden kaynaklanırken medüller tiroid karsinomu parafolliküler hücrelerden kaynaklanır. Bu olgu sunumunda tiroiddeki nodülden ince iğne aspirasyon biopsisi sonucu folliküler neoplazi olması nedeniyle total tiroidektomi yapılan ve operasyon sonrası patolojik incelemesi papiller karsinom ve aynı lobda medüller karsinom olarak raporlanan 65 yaşında erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Papiller karsinom, medüller karsinom, tiroid, eş zamanlı

Concurrent Thyroid Papillary Carcinoma and Medullary Carcinoma in The Thyroid

Uygar Olgen1, Gülay Dilek2, Cihangir Özaslan1
1Department of Surgery, Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Papillary thyroid carcinoma and medullary thyroid carcinoma in the thyroid gland is a rare condition. Papillary thyroid carcinoma originates from follicular cells, medullary thyroid carcinoma originates from parafollicular cells. We report the case of a 65 years old man who developed a thyroid follicular neoplasia. The patient was operated to our department with total thyroidectomy. In the pathological examination of the specimen showed papillary carcinoma and medullary carcinoma in the right lobe.

Keywords: Papillary thyroid carcinoma, medullary thyroid carcinoma, thyroid, concurrent

Uygar Olgen, Gülay Dilek, Cihangir Özaslan. Concurrent Thyroid Papillary Carcinoma and Medullary Carcinoma in The Thyroid. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 39-42

Sorumlu Yazar: Uygar Olgen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale