ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 55 (3)
Cilt: 55  Sayı: 3 - 2022
ARAŞTIRMA
1.
Akut Myeloid Lösemi (AML) Tanılı Erişkin Hastalarda Nükleofosmin (NPM1) ve FMS Like Tirozin Kinaz (FLT3) Mutasyonun İnsidansı ve Sağ Kalıma Etkisi; Tek Merkez Deneyimi
Incidence of Nucleophosmin (NPM1) and FMS-like Tyrosine Kinase (FLT3) Mutation in Adult Patients with Acute Myeloid Leukaemia (AML) and Its Influence on Survival; A Single Centre Study
Abdullah Karakuş, Vehbi Demircan, Mehmet Sinan Dal, Mehmet Ayyıldız
doi: 10.5505/aot.2022.46793  Sayfalar 186 - 192

2.
Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli Kadınların Jinekolojik Açıdan Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
Gynecologic Clinicopathological Evaluation of Women with Breast Cancer Using Tamoxifen
Anıl Turhan Çakır, Rıfat Şener, Muhammet Atay Özten, Görker Sel, Müge Harma, Mehmet İbrahim Harma
doi: 10.5505/aot.2022.24540  Sayfalar 193 - 199

3.
Transforme Lenfomalar: Gerçekten Nadir mi?
Transformed Lymphomas: Is It Really Rare ?
Ersin Bozan, Semih Başcı, Samet Yaman, Gökcen Bozan, Sema Seçilmiş, Burcu Aslan Candır, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2022.56689  Sayfalar 200 - 207

4.
Uterin Papiller Seröz Karsinomlarda Preoperatif Kanser Antijen-125 Düzeylerinin Prognostik Önemi
The Prognostic Significance of Preoperative Cancer Antigen-125 Levels in Uterine Papillary Serous Carcinomas
İlker Çakır, Volkan Karataşlı, Varol Gülseren, Duygu Ayaz, Barış Sever, Zübeyde Emiralioğlu Çakır, Gökşen Görgülü, Oğuzhan Kuru, Muzaffer Sancı, Mehmet Gökcü
doi: 10.5505/aot.2022.98624  Sayfalar 208 - 217

5.
Lokal İleri Evre Larinks Kanserinde Hangi Strateji En İyisi? Total Larenjektomiye Radyoterapi Eklenmesi mi Organ Koruyucu Kemoradyoterapi mi? Tek Merkez Deneyimi
Which is the Best Strategy in Local Advanced Larynx Cancer? Total Laryngectomy Plus Radiotherapy or Larynx Preservation with Chemoradiotherapy: Single Center Experience
Mete Gündoğ, Hatice Başaran, Alperen Vural, Esin Kiraz, Celalettin Eroğlu, Imdat Yüce, Sedat Çağlı
doi: 10.5505/aot.2022.05658  Sayfalar 218 - 228

6.
Önceden Tedavi Edilmiş İleri Evre Yumuşak Doku Sarkomlu Hastalarda Pazopanib Etkinliği
Efficacy of Pazopanib in Patients with Pretreated Advanced Stage Soft Tissue Sarcomas
Musa Barış Aykan, Gül Sema Keskin, Ece Ornek, Alper Topal, Çağlar Köseoğlu, Ayşegül Dumludağ, Ismail Ertürk, Nuri Karadurmuş
doi: 10.5505/aot.2022.37108  Sayfalar 229 - 236

7.
Acil Serviste Yaşlı Kanser Hastaları Özelliklerinin Retrospektif Popülasyon Temelli Bir Çalışmada Değerlendirilmesi
An Evaluation of Old Age Cancer Patient Characteristics in Emergency Department Focused on a Retrospective Population-Based Study
Nezih Kavak, Gökşen İnanç İmamoğlu, Ahmet Seki, Nurgül Balcı
doi: 10.5505/aot.2022.48753  Sayfalar 237 - 246

8.
İmmün Trombositopeni: Birçok Çözümlenmemiş Sorusu Olan Bir Hastalik
Immune Thrombocytopenia: A Disease With Many Unresolved Questions
Samet Yaman, Burcu Aslan Candır, Ersin Bozan, Sema Seçilmiş, Semih Başcı, Bahar Uncu Ulu, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
doi: 10.5505/aot.2022.89166  Sayfalar 247 - 252

9.
Meme Kanserinde Evreleme F18 FDG PET/BT İncelemesinde Tümör ve Aksiller Lenf Nodu SUV Değerlerinin Uzak Metastaz ile İlişkisi
The Relation Between Tumor and Axillary Lymph Node SUV Values with the Presence of Distant Metastases in Staging F18 FDG PET/CT in Breast Cancer
Bedriye Büşra Demirel, Hüseyin Emre Tosun, Gülin Uçmak
doi: 10.5505/aot.2022.75688  Sayfalar 253 - 260

10.
Hematolojik ve Solid Organ Malignitelerinde COVID-19 Dışındaki Enfeksiyonların COVID-19 Hastalığına Etkisi
The Impact of non-COVID-19 Infections to COVID-19 Disease in Hematological and Solid Organ Malignancies
Atakan Tekinalp, Hilal Akay Çizmecioğlu, Mevlüt Hakan Göktepe, Sinan Demircioğlu, Ali Kürşat Tuna, Melek Karakurt Eryılmaz
doi: 10.5505/aot.2022.03206  Sayfalar 261 - 269

OLGU SUNUMU
11.
Görüntülemede Kolanjiokarsinom Olduğu Düşünülen Fasciola Hepatica Olgusu
Fasciola Hepatica Case Considered as Cholangiocarcinoma on Imaging
Ahmet Aydın, Sabin Göktaş Aydın, Banu Karaalioglu
doi: 10.5505/aot.2022.88156  Sayfalar 270 - 273

12.
Kronik Lenfositik Lösemiye Bağlı Paraneoplastik Hiperkalsemi
Chronic Lymphocytic Leukemia-Induced Paraneoplastic Hypercalcemia
Taha Ulutan Kars, Hatice Zeynep Dikici, Atakan Tekinalp, Sinan Demircioğlu
doi: 10.5505/aot.2022.81557  Sayfalar 274 - 277

13.
Böbrek Nakli Sonrası JAK2 V617F Mutasyonu ve t(8;21) Pozitif Akut Miyeloid Lösemi
JAK2 V617F Mutation and t(8;21) Positive Acute Myeloid Leukemia After Renal Transplantation
Gülden Sincan, Murat Altunok, Çiğdem Yüce Kahraman, Fuat Erdem
doi: 10.5505/aot.2022.87369  Sayfalar 278 - 282

LookUs & Online Makale