ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
JAK2 V617F Mutation and t(8;21) Positive Acute Myeloid Leukemia After Renal Transplantation [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 278-282 | DOI: 10.5505/aot.2022.87369

JAK2 V617F Mutation and t(8;21) Positive Acute Myeloid Leukemia After Renal Transplantation

Gülden Sincan1, Murat Altunok2, Çiğdem Yüce Kahraman3, Fuat Erdem1
1Department Of Hematology, Medical School, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department Of Nephrology, Medical School, Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Department Of Medical Genetics, Medical School, Atatürk University, Erzurum, Turkey

There is an increased risk of malignancy after solid organ transplantation. Acute myeloid leukemia is one of these malignancies. The translocation (8;21) is one of the most frequent karyotypic abnormalities in acute myeloid leukemia. The JAK2 V617F mutation is rarely seen in cases of de novo acute myeloid leukemia. There is no case with translocation (8;21) and JAK2 V617F mutation-positive acute myeloid leukemia after kidney transplantation in the literature. We report a 43 years old female patient who had a kidney transplant from her brother 10 years ago applied to our clinic with the complaint of fatigue. The JAK2 V617 mutation and translocation t(8;21) positive acute myeloid leukemia was detected in this patient. The patient received 3+7 remission induction treatments. After chemotherapy, translocation (8,21) and JAK2 V617F mutation were negative. Acute myeloid leukemia cases developing after kidney transplantation should be evaluated in terms of JAK2V617F mutation positivity.

Keywords: JAK2 V617F mutation, translocation (8, 21), renal transplantation

Böbrek Nakli Sonrası JAK2 V617F Mutasyonu ve t(8;21) Pozitif Akut Miyeloid Lösemi

Gülden Sincan1, Murat Altunok2, Çiğdem Yüce Kahraman3, Fuat Erdem1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Bölümü, Erzurum, Türkiye

Solid organ transplantasyonundan sonra malignite riski artar. Akut miyeloid lösemi bu malignitelerden biridir. Translokasyon (8;21), akut miyeloid lösemide en sık görülen karyotipik anormalliklerden biridir. JAK2 V617F mutasyonu, de novo akut miyeloid lösemi vakalarında nadiren görülür. Literatürde böbrek nakli sonrası translokasyon (8;21) ve JAK2 V617F mutasyon pozitif akut miyeloid lösemi gelişen bir olgu yoktur. 10 yıl önce kardeşinden böbrek nakli olan 43 yaşında halsizlik şikayeti ile kliniğimize başvuran kadın hastayı sunduk. Bu hastada JAK2 V617 mutasyonu ve translokasyon t(8;21) pozitif akut miyeloid lösemi tespit edildi. Hasta 3+7 remisyon indüksiyon tedavisi aldı. Kemoterapi sonrası translokasyon (8,21) ve JAK2 V617F mutasyonu negatifti. Böbrek nakli sonrası gelişen akut miyeloid lösemi olguları JAK2V617F mutasyon pozitifliği açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: JAK2 V617F mutasyonu, translokasyon (8, 21), böbrek nakli

Gülden Sincan, Murat Altunok, Çiğdem Yüce Kahraman, Fuat Erdem. JAK2 V617F Mutation and t(8;21) Positive Acute Myeloid Leukemia After Renal Transplantation. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 278-282

Corresponding Author: Gülden Sincan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale