ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
ACTA ONCOLOGICA TURCICA - Acta Oncol Tur.: 39 (2)
Cilt: 39  Sayı: 2 - 2006
1.
Management of Menopausal Symptoms in Patients Breast Cancer
Meme Kanserli Hastalarda Menopozal Semptomlara Yaklaşım
Jale METİNDİR
Sayfalar 71 - 79

2.
Is Minimum 10 Nodes Removed to Correctly Determine The Breast Cancer Patients Who Had Negative Axillary Status Sufficient?
Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir?
Kaptan GÜLBEN, Mustafa YİĞİT, Uğur BERBEROĞLU
Sayfalar 80 - 84

3.
The Comparison Betvveen 21 G and 22 G Injector Needles in the Fine-Needle Aspiration Biopsy of Thyroid Nodules
Tiroid Nodüllerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde 21 G ve 22 G Enjektör İğnelerinin Karşılaştırılması*
Bilgin Kadri ARIBAŞ, Dilek Nil ÜNLÜ, Gürbüz DİNGİL, Sevim ÖZDEMİR, Pelin DEMİR, Zekiye Pekol ŞİMŞEK, Ümit ÜNGÜL, Aliye Ceylan ZARALI
Sayfalar 85 - 89

4.
The Efficacy of US-Guided Fine-Needle Aspiration Biopsy in Adrenal Masses
Adrenal Bez Kitlelerinde Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Etkinliği
Bilgin Kadri ARIBAŞ, Gürbüz DİNGİL, Ümit ÜNGÜL
Sayfalar 90 - 95

5.
Evaluation of Quinolone Susceptibility in Orthopedic Infections
Ortopedik Yara Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Kinolon Duyarlılığının Değerlendirilmesi
Kamuran SAYILIR, M. Cihat OĞAN, Gülşen İSKENDER, Müfide ÇİMENTEPE, Yaman KARAKOÇ
Sayfalar 96 - 98

6.
Seroprevalerıce of Anti-HDV Antibody in HBsAg Positive Patients
Hepatit B Virüsü İnfeksiyonlu Olgularda Anti-HDV Sıklığı
Gülşen İSKENDER, M. Cihat OĞAN, Kamuran SAYILIR, Ece BİLEN DİRİM, Sema BATI, Müfide ÇİMENTEPE, Ayla YENİGÜN
Sayfalar 99 - 100

7.
Metachronous Thymoma and Nonsmall Celi Lung Cancer A Case Report
Metakronöz Timoma ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Bîr Olgu Sunumu
Yeşim ELGİN, Aytül ÖZGEN, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Ergun SANRI, Cem MISIRLIOĞLU, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, V. Işıl UĞUR, Ş. Pınar KARA, Nadi ÖZDAMAR
Sayfalar 101 - 103

8.
The Treatment Modalities in Sacral Chordomas
Sakral Kordomalarda Tedavi Yaklaşımları
Şafak GÜNGÖR, Yaman KARAKOÇ, Deniz GÜRLER, Burak ATALAY, Ataç KARAKAŞ, Murat ARIKAN
Sayfalar 104 - 107

9.
The Value of A Second Transurethral Resection in Patients with Superficial Bladder Cancer
İkinci Transüretral Rezeksiyonun Yüzeyel Mesane Kanserli Hastalardaki Değeri
Fatih HIZLI, Yurdaer KAYNAK, Emine BENZER, Ferhat BERKMEN
Sayfalar 108 - 111

10.
A Case Report of Preadolesarıt Tyroglossal Cyst Papillary Carcinoma Established By Tyroglossal Cyst Excision
Preadölesan Tiroglossal Kist Eksizyonu ile Tanı Almış Papiller Karsinom Olgu Sunumu
Oğuz TARCAN, Haluk ULUCANLAR, Aybala AĞAÇ, Suat KUTUN, Necmi YÜCEKULE, Abdullah ÇETİN
Sayfalar 112 - 113

11.
Fetal Ouadrigeminal Arachnoid Cyst Secondary to Usage of Valproic Acid
Valproik Asit Kullanımına Bağlı Fetal Ouadrigeminal Araknoid Kist
Gülşah BAYRAM KABAÇAM, Z. Nilgün YILDIRIM ÖZBAY, Bige SAYIN, Perihan SOYDİNÇ, Doğan DEDE
Sayfalar 114 - 116

12.
Mature Teratoma of the Uterine Cervix
Uterin Serviksin Matiir Teratomu
Jale METİNDİR, Zeynep KAHYAOĞLU, Süleyman DEMİR
Sayfalar 117 - 119

LookUs & Online Makale