ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Fetal Ouadrigeminal Arachnoid Cyst Secondary to Usage of Valproic Acid [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 114-116

Fetal Ouadrigeminal Arachnoid Cyst Secondary to Usage of Valproic Acid

Gülşah BAYRAM KABAÇAM1, Z. Nilgün YILDIRIM ÖZBAY1, Bige SAYIN1, Perihan SOYDİNÇ1, Doğan DEDE1
SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Radyoloji Kliniği, ANKARA

Valproik asit (VPA), sıkça kullanılan, oldukça teratojen olduğu bilinen bir antiepileptik ilaçtır. Özellikle gebeliğin ilk 8 haftasında kullanımıyla teratojenik etkisinin arttığı bilinmektedir. Fetusta oluşan anomaliler arasında birçok sistemik tutulum ve kra-niofasial anomaliler bildirilmiş olmakla beraber daha önce literatürde bildirilen kraniofasial anomaliler arasında araknoid kiste rastlanmamaktadır. Gebeliğinin ilk 8 haftasında VPA kullanmış olan epileptik gebede izlediğimiz fetal araknoid kistin bu antiepi-leptiğin kullanımına bağlı olabileceğini düşünerek, VPA’nın teratojenik spektrumunun bilinenden daha geniş olabileceğini tartışmak amacıyla vakayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Timoma, ikincil malignite.

Valproik Asit Kullanımına Bağlı Fetal Ouadrigeminal Araknoid Kist

Gülşah BAYRAM KABAÇAM1, Z. Nilgün YILDIRIM ÖZBAY1, Bige SAYIN1, Perihan SOYDİNÇ1, Doğan DEDE1
SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Radyoloji Kliniği, ANKARA

Valproic acid (VPA) is a commonly used antiepileptic drug, that is well known to be a potent teratogen. Especially, its use in the 8 weeks of pregnancy increases this teratogenic potential. Among these anomalies caused by VPA are many forms of syste-mic involvement and craniofacial anomalies, however there was no case of arachnoid cyst. Here, we present a case of fetal arachnoid cyst in an epileptic pregnant vvomen who used VPA which is the most probable reason for this teratogenic effect, to draw attention to teratogenic spectrum of VPA.

Keywords: Thymoma, Second malignaney.

Gülşah BAYRAM KABAÇAM, Z. Nilgün YILDIRIM ÖZBAY, Bige SAYIN, Perihan SOYDİNÇ, Doğan DEDE. Valproik Asit Kullanımına Bağlı Fetal Ouadrigeminal Araknoid Kist. Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 114-116
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale