ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Metachronous Thymoma and Nonsmall Celi Lung Cancer A Case Report [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 101-103

Metachronous Thymoma and Nonsmall Celi Lung Cancer A Case Report

Yeşim ELGİN1, Aytül ÖZGEN1, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI1, Ergun SANRI1, Cem MISIRLIOĞLU1, Taciser DEMİRKASIMOĞLU1, V. Işıl UĞUR1, Ş. Pınar KARA1, Nadi ÖZDAMAR1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Timomaların %15 kadarında çeşitli kanserler (akciğer, kolon, yumuşak doku, dijestiv sistem gibi) ikincil maligniteler olarak bildirilmiştir. Mediastinal kitle ön tanısıyla dış merkezde tetkik edilen 44 yaşındaki erkek hastanın sol torakotomi + kitle eksizyonu sonrası patoloji raporu; mikst tip timoma, kapsül invazyonu pozitif olarak rapor edilmişti. Postoperatif radyoterapi amacıyla kliniğimize refere edilen hasta Evre 2 olarak değerlendirildi ve mediasten + primer kitle iojuna toplam 56 Gy radyoterapi uygulandı. Takipte radyoterapi sonrası dördüncü ayda çekilen toraks tomografisinde nüks kitle saptanmayan hastanın izlemleri 6 yıl boyunca hastalıksız devam etti. Ancak radyoterapiden altı yıl sonra nefes darlığı ve hemoptizi yakınmalarıyla dış merkezde sağ akciğer üst lobdan yapılan bronkoskopik biyopsi sonucu; küçük hücreli dışı akciğer karsinomu gelen hastanın toraks tomografisinde; sağ hilus üst arka komşuluğunda içi hava dolu, sağ ana bronş ile ilişkili kaviter lezyon saptandı. Ardından sisplatin + gemsitabin kemoterapisi planlanan hastaya bu aşamada radyoterapi düşünülmedi. Hasta kemoterapi başlanamadan abondan hemoptizi nedeniyle bir ay içerisinde kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Timoma, ikincil malignite.

Metakronöz Timoma ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Bîr Olgu Sunumu

Yeşim ELGİN1, Aytül ÖZGEN1, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI1, Ergun SANRI1, Cem MISIRLIOĞLU1, Taciser DEMİRKASIMOĞLU1, V. Işıl UĞUR1, Ş. Pınar KARA1, Nadi ÖZDAMAR1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Various cancers (lung, colon, soft tissue, digestive system ete.) have been reported as second malignaney in about 15 percent of patients with thymoma. A 44 year old man who has mediastinal mass was performed left toracotomy and mass excision and diagnosed as mixt type thymoma and capsule invasion. After the patient was referred to our ctinic for postoperative radiotherapy and was evaluated as stage 2. Total dose of 56 Gy was planned to mediasten and primary mass area. İn follow-up thorax computerized tomography taken fourth months after radiotherapy was normal and routine Controls were vvithout iitness during six years. Unfortunately six years after radiotherapy fiberoptic broncoscopy was applied from upper lobe of right lung because of dyspnea and hemoptysis and nonsmall celi lung cancer was estabilished. At the same time thorax computerized tomography showed right hilar mass and caviter lesion associated vvith this. Therefore, chemotherapy was planned vvith Cisplatin and Gemcitabin. But the patient ıvas lost because of severe hemoptysis before chemotherapy in one month.

Keywords: Thymoma, second malignaney.

Yeşim ELGİN, Aytül ÖZGEN, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Ergun SANRI, Cem MISIRLIOĞLU, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, V. Işıl UĞUR, Ş. Pınar KARA, Nadi ÖZDAMAR. Metakronöz Timoma ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Bîr Olgu Sunumu. Acta Oncol Tur.. 2006; 39(2): 101-103
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale