ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica - Acta Oncol Tur.: 39 (2)
Volume: 39  Issue: 2 - 2006
1.Meme Kanserli Hastalarda Menopozal Semptomlara Yaklaşım
Jale METİNDİR
Pages 71 - 79

2.Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir?
Kaptan GÜLBEN, Mustafa YİĞİT, Uğur BERBEROĞLU
Pages 80 - 84

3.Tiroid Nodüllerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde 21 G ve 22 G Enjektör İğnelerinin Karşılaştırılması*
Bilgin Kadri ARIBAŞ, Dilek Nil ÜNLÜ, Gürbüz DİNGİL, Sevim ÖZDEMİR, Pelin DEMİR, Zekiye Pekol ŞİMŞEK, Ümit ÜNGÜL, Aliye Ceylan ZARALI
Pages 85 - 89

4.Adrenal Bez Kitlelerinde Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Etkinliği
Bilgin Kadri ARIBAŞ, Gürbüz DİNGİL, Ümit ÜNGÜL
Pages 90 - 95

5.Ortopedik Yara Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Kinolon Duyarlılığının Değerlendirilmesi
Kamuran SAYILIR, M. Cihat OĞAN, Gülşen İSKENDER, Müfide ÇİMENTEPE, Yaman KARAKOÇ
Pages 96 - 98

6.Hepatit B Virüsü İnfeksiyonlu Olgularda Anti-HDV Sıklığı
Gülşen İSKENDER, M. Cihat OĞAN, Kamuran SAYILIR, Ece BİLEN DİRİM, Sema BATI, Müfide ÇİMENTEPE, Ayla YENİGÜN
Pages 99 - 100

7.Metakronöz Timoma ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Bîr Olgu Sunumu
Yeşim ELGİN, Aytül ÖZGEN, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Ergun SANRI, Cem MISIRLIOĞLU, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, V. Işıl UĞUR, Ş. Pınar KARA, Nadi ÖZDAMAR
Pages 101 - 103

8.Sakral Kordomalarda Tedavi Yaklaşımları
Şafak GÜNGÖR, Yaman KARAKOÇ, Deniz GÜRLER, Burak ATALAY, Ataç KARAKAŞ, Murat ARIKAN
Pages 104 - 107

9.İkinci Transüretral Rezeksiyonun Yüzeyel Mesane Kanserli Hastalardaki Değeri
Fatih HIZLI, Yurdaer KAYNAK, Emine BENZER, Ferhat BERKMEN
Pages 108 - 111

10.Preadölesan Tiroglossal Kist Eksizyonu ile Tanı Almış Papiller Karsinom Olgu Sunumu
Oğuz TARCAN, Haluk ULUCANLAR, Aybala AĞAÇ, Suat KUTUN, Necmi YÜCEKULE, Abdullah ÇETİN
Pages 112 - 113

11.Valproik Asit Kullanımına Bağlı Fetal Ouadrigeminal Araknoid Kist
Gülşah BAYRAM KABAÇAM, Z. Nilgün YILDIRIM ÖZBAY, Bige SAYIN, Perihan SOYDİNÇ, Doğan DEDE
Pages 114 - 116

12.Uterin Serviksin Matiir Teratomu
Jale METİNDİR, Zeynep KAHYAOĞLU, Süleyman DEMİR
Pages 117 - 119

LookUs & Online Makale