ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Yassı hücreli servikal kanserin memeye metastazı: olgu sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(2): 83-85 | DOI: 10.5505/aot.2015.97269

Yassı hücreli servikal kanserin memeye metastazı: olgu sunumu

Yasemin Kemal1, Güzin Demirağ2, Filiz Karagöz3, İlkay Koray Bayrak4, İdris Yücel2
1Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği
219 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Samsun
319 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, Samsun
419 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı, Samsun

Solid tümörlerin meme metastazına çok sık olmasa da klinik pratik hayatımızda rastlamaktayız ancak servikal kanserin memeye yayılımı literatürde de çok nadir bildirilmektedir. Olgumuz 65 yaşında, evre IV yassı hücreli serviks kanseri nedeni ile 3 kür birinci seri kemoterapi aldıktan sonra meme metastazı gelişti. Primer meme kanseri düşünülerek alınan biyopsinin patolojik incelenmesinde az diferansiye yassı hücreli kanser metastazı olduğu görüldü. Bu olgu kanser öyüsü olan hastalarda doğru tedavi kararı verebilmek için ayırıcı tanının önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: serviks kanseri, meme metastazı

Breast metastasis from squamous cell carcinoma of the cervix: a case report

Yasemin Kemal1, Güzin Demirağ2, Filiz Karagöz3, İlkay Koray Bayrak4, İdris Yücel2
1Samsun Education And Research Hospital, Department Of Medical Oncology
2Department Of Medical Oncology, 19 Mayıs University, Samsun, Turkey
3Department Of Pathology, 19 Mayıs University, Samsun, Turkey
4Department Of Radiology, 19 Mayıs University, Samsun, Turkey

Breast metastasis from other solid tumors are infrequent, and cervical cancer is the extermely rare primary site. We describe a case of 65 years old women with stage IV cervical squamous cell carcinoma. After three cycles of the first line chemotherapy, she developed breast metastasis mimicking the primary breast cancer. Histopathological examination of the breast trucut biopsy performed and less differantieted epidermoid carcinoma was deteremined. Differential diagnosis from primary breast cancer is crtical to decide most appropriate treatment especially in patients with previous cancer history.

Keywords: cervical cancer, breast metastasis

Yasemin Kemal, Güzin Demirağ, Filiz Karagöz, İlkay Koray Bayrak, İdris Yücel. Breast metastasis from squamous cell carcinoma of the cervix: a case report. Acta Oncol Tur.. 2015; 48(2): 83-85

Sorumlu Yazar: Yasemin Kemal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale