ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
A Case of Recurrent Breast Cancer Diagnosed vvith Isolated Ovarian Metastasis Under Anastrazole Therapy [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2010; 43(1): 42-45

A Case of Recurrent Breast Cancer Diagnosed vvith Isolated Ovarian Metastasis Under Anastrazole Therapy

Ahmet BİLİCİ1, Mesut ŞEKER1, Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN1, Tarık SALMAN1, Taflan SALEPÇİ1, Dilek YAVUZER2, Mahmut GÜMÜŞ1
1Dr. Lütfi Kırçlar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği,
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İSTANBUL

Över metastazı, en sık genital organlardan ardından sırayla gastrointestinal sistem ve meme karsinomundan gerçekleşir. Bu yazıda, meme kanseri nedeniyle adjuvan tedavilerini aldıktan sonra adjuvan anastrazol tedavisi altında takip edilirken, yedi yıl sonra izole över metastazı saptanan nüks meme kanseri olgusu sunuldu. Hasta sağ alt karın ağrısı ile başvurdu. Yapılan radyolojik incelemelerde uterus içerisinde miyoma uteri ile uyumlu kitle saptandı. Hastaya total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi uygulandı. Histopatolojik incelemede sağ överde karsinom infiltrasyonu saptandı. Alınan dokuların immünhistokimyasal (İHK) incelemesinde, tümör hücrelerinde sitokeratin (CK) 7 ile ve gross cyctic disease fluid protein (GCDFP-15) ile yaygın ve kuvvetli pozitiflik saptandı. Morfolojik, İHK ve klinik bulgular eşliğinde hastaya invaziv duktal karsinomun över metastazı tanısı konuldu. Postoperatif dört kür kemoterapi uygulanan hasta 21. ayında halen hormonoterapi altında hastalıksız olarak izlenmektedir. Meme kanserli hastalarda överlerde ya da pelvisde kitle saptandığında, primer över kanseri olabileceği gibi meme kanserine bağlı över metastazı olabileceği de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, metastatik över kanseri, anastrazol.

Anastrazol Tedavisi Altında İzole Över Metastazı ile Saptanan Nüks Meme Kanseri Olgusu

Ahmet BİLİCİ1, Mesut ŞEKER1, Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN1, Tarık SALMAN1, Taflan SALEPÇİ1, Dilek YAVUZER2, Mahmut GÜMÜŞ1
1Dr. Lütfi Kırçlar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği,
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İSTANBUL

Ovarian metastases originate from mostly genital organ, aftervvards gastrointestinal tract and breast carcinoma, respectively. İn this report, we present a case of recurrent breast cancer who vvas diagnosed vvith isolated ovarian metastases seven years after the diagnosis of breast cancer and had treated vvith adjuvant chemotherapy and vvere followed-up under anastrozole treatment. She vvas presented vvith abdominal pain at the right lovver side. Radiological examinations revealed a mass vvhich vvas similar to uterine leiomyoma in the uterus. A total hysterectomy vvith bilateral salpingo-oopherectomy vvas performed. Histopathologic examination of specimen revealed carcinoma infiltration of the right ovary. İn immunohistochemical staining the diffuse and strong positivity vvith cytokeratin (CK) 7 and gross cyctic disease fluid protein (GCDFP-15) vvere detected. The diagnosis of invasive ductal breast carcinoma to the right ovary vvas made by morphological, IHC and clinical findings. She vvas received four cycles chemotherapy, postoperatively. The patient vvas follovved-up vvithout relapse vvithin 21 months under hormonotherapy. İn patients vvith breast cancer, when a mass is detected in ovaries or pelvic region, not only primary ovarian cancer, but metastatic breast carcinoma to ovaries should be kept in mind.

Keywords: Breast cancer, metastatic ovarian cancer, anastrazole.

Ahmet BİLİCİ, Mesut ŞEKER, Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN, Tarık SALMAN, Taflan SALEPÇİ, Dilek YAVUZER, Mahmut GÜMÜŞ. Anastrazol Tedavisi Altında İzole Över Metastazı ile Saptanan Nüks Meme Kanseri Olgusu. Acta Oncol Tur.. 2010; 43(1): 42-45
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale