ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Anaplastic Thyroid Carcinoma: Clinical Features, Prognostic Factors and Treatment Outcome [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2009; 42(1): 1-7

Anaplastic Thyroid Carcinoma: Clinical Features, Prognostic Factors and Treatment Outcome

Niyazi KARAMAN1, Kerim Bora YILMAZ1, Cihangir ÖZASLAN1, Mehmet ALTINOK1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Bu çalışmada 2001-2005 yılları arasında tedavi edilen 29 tiroid anaplastik karsinom tamlı hastanın klinik özellikleri, prognostik faktörleri ve tedavi sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Sağkalım ile ilişkisi bakımından; yaş, tümör boyutu, gelişim özellikleri ve rezeksiyon tipleri analiz edilmiştir. Tümör boyutu 5-8 cm olan hastaların sağkalımı 2.8 ay iken, tümörü 8 cm den büyük olan hastaların sağkalımı 4.5 ay olarak bulunmuştur. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p= 0.18). Altmış yaş altı ve üstü hastaların ortalama sağkalımları sırasıyla 3.5 ve 3.8 ay olarak bulunmuştur. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p= 0.65). iyi diferansiye tiroid karsinomu zemininde gelişen ve tiroid karsinomu hikayesi olmayan hastaların ortalama sağkalımları sırasıyla 3.7 ay ve 3.6 ay olarak bulunmuştur. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p= 0.95). RO, R1 ve R2 rezeksiyon uygulanan hastaların ortalama sağkalımları sırasıyla 3.3, 1 ve 3.1 ay olarak bulunmuştur. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p= 0.31). Anaplastik tiroid kanserinde lokal kontrol oranlarını artırmaya ve uzak metastaz oranlarını azaltmaya yönelik yeni teknolojilere ve ilaçlara olan ihtiyaç halen devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anaplastik tiroid kanseri, prognostik faktörler, tedavi sonuçları.

Anaplastik Tiroid Kanseri: Klinik Özellikler, Prognostik Faktörler ve Tedavi Sonuçları

Niyazi KARAMAN1, Kerim Bora YILMAZ1, Cihangir ÖZASLAN1, Mehmet ALTINOK1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

The objective of this study is to analyse the clinical features, prognostic factors and treatment outcomes of the patients with the diagnosis of anaplastic thyroid carcinoma treated at Ankara Oncology Teaching and Research Hospital between 2001 and 2005. The records of 29 patients with the diagnosis of anaplastic thyroid carcinoma reviewed retrospectiveiy. The association between survivai and age, tumor size, pattern of deveiopment, and type of the resection was analyzed. The median survival of the patients with 5-8 cm tumors and with tumors larger than 8 cm was 2.8 and 4.5 months respectiveiy. The difference was not statistically significant (p= 0.18). The median survivai of the patients under and över 60 years of age was 3.5 and 3.8 months respectiveiy. The difference was not statistically significant (p= 0.65). While the median survival of the patients with transformation from well differentiated thyroid carcinoma was 3.7 months, it was 3.6 months for the patients without any type of well differentiated thyroid carcinoma. The difference was not statistically significant (p= 0.95). The overall survival of the patients with RO, R1 and R2 resections were 3.3, 1 and 3.1 months respectiveiy. The statisticai difference was not significant (p= 0.318). Anaplastic thyroid carcinoma stili carries a dismal prognosis and there is a strong need for innovative treatments.

Keywords: Anaplastic thyroid carcinoma, prognostic factors, treatment outcome.

Niyazi KARAMAN, Kerim Bora YILMAZ, Cihangir ÖZASLAN, Mehmet ALTINOK. Anaplastik Tiroid Kanseri: Klinik Özellikler, Prognostik Faktörler ve Tedavi Sonuçları. Acta Oncol Tur.. 2009; 42(1): 1-7
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale