ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Erişkinde Kalsifiye Serebellar Gangliogliom: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 139-142 | DOI: 10.5505/aot.2016.92485  

Erişkinde Kalsifiye Serebellar Gangliogliom: Olgu Sunumu

Necati Tatarlı1, Özgür Şenol1, Selçuk Özdoğan1, Mehmet Tiryaki1, Yusuf Emrah Gergin1, Dilek Yavuzer2, Bilgehan Solmaz3, Tufan Hiçdönmez1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Gangliogliom, genellikle çocuklarda gözlenmekte olup, sinir sisteminin nadir tümörüdür. Hem nöronal hem de glial hücrelerden oluşan mikst tipte kitledir. Erişkin yaşta oldukça nadirdir. Sıklıkla supratentorial olarak yerleşim gösteren bu tümör, çok daha az sıklıkta serebellar olarak yerleşim gösterir. Genellikle kistik olan bu lezyon, oldukça az sıklıkta kalsifiye olarak izlenir. Başağrısı ve yürüme güçlüğü nedeniyle başvuran kırkaltı yaşındaki bayan olguda kalsifiye serebellar gangliogliom tespit edildi. Amacımız, erişkin yaşta görülen kalsifiye serebellar gangliogliom olgusunu sunarak, bu çok ender olarak rastlanan tümör lokalizasyonunu literatüre kazandırmaktır.

Anahtar Kelimeler: gangliogliom, kalsifiye gangliogliom; serebellar


Calcified Cerebellar Ganglioglioma in an Adult Patient: Case Report

Necati Tatarlı1, Özgür Şenol1, Selçuk Özdoğan1, Mehmet Tiryaki1, Yusuf Emrah Gergin1, Dilek Yavuzer2, Bilgehan Solmaz3, Tufan Hiçdönmez1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul, Turkey
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital, Department of Pathology, İstanbul, Turkey
3İstanbul Education And Research Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul, Turkey

Ganglioglioma, is commonly seen in children, is the rare tumor of the nervous system. This tumor is composed of a mixed type of neuronal as well as glial cells. It is very rare in adults. This tumor is often supratentorial showing the layout, much less often show as cerebellar location. This lesion, which is generally quite less frequently, showed as cystic and calcified tumors. Calcified cerebellar ganglioglioma was detected in forty-six-year-old female patient with headache and gait disturbance. Our goal is to present that calcified cerebellar ganglioglioma seen in adult patients, is to make the tumor localization rarely encountered.

Keywords: ganglioglioma, calcified ganglioglioma; cerebellar


Necati Tatarlı, Özgür Şenol, Selçuk Özdoğan, Mehmet Tiryaki, Yusuf Emrah Gergin, Dilek Yavuzer, Bilgehan Solmaz, Tufan Hiçdönmez. Calcified Cerebellar Ganglioglioma in an Adult Patient: Case Report. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 139-142

Sorumlu Yazar: Necati Tatarlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale