ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Treatment Faiiure of Disseminated Trichosporon asahii infection vvith Voriconazole in a Patient vvith Acute Myeloid Leukemia [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2010; 43(1): 32-35

Treatment Faiiure of Disseminated Trichosporon asahii infection vvith Voriconazole in a Patient vvith Acute Myeloid Leukemia

Fatih KURNAZ1, Leylagül KAYNAR1, Suat DOĞAN2, Bülent ESER1, Gökhan METAN2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, infeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

Trichosporon asahii derin ve yaygın trikosporonozis infeksiyonun en önemli etkenlerinden biridir. Uzun süren nötropenide prognozu oldukça kötüdür. Bu olgu sunumunda 20 yaşında yaygın Trichosporon asahii infeksiyonu gelişen akut miyeloid lösemili bir hastada antifungal tedavi başarısızlığı bildirildi. Antifungal duyarlılığına göre vorikonazoi ve "vorikonazoi + lipozomal amfoterisin-B kombinasyon" tedavisi verilmesine rağmen hastada herhangi bir klinik düzelme izlenmedi. Antifungal tedavi altında hastada karaciğer ve dalakta lezyon tespit edildi. Kemik iliği değerlendirmesinde akut löseminin remisyonda olduğu görüldü. Bu olgu sunumunda yaygın Trichosporon asahii infeksiyonunda literatürün aksine vorikonazoi tedavisinin etkin olmayabileceği ve en iyi tedavi yönteminin halen net olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Trichosporon asahii, vorikonazoi, akut lösemi.

Yaygın Trichosporon asahii İnfeksiyonu Olan Akut Miyeloid Lösemili Bir Hastada Vorikonazol Tedavi Başarısızlığı

Fatih KURNAZ1, Leylagül KAYNAR1, Suat DOĞAN2, Bülent ESER1, Gökhan METAN2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, infeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

Infection vvith Trichosporon asahii is a majör cause of deep-seated and disseminated trichosporonosis, that have a very poor prognosis in patients vvith persistent neutropenia. We report a 20-year-oid girl vvith acute myeloid leukemia who developed disseminated Trichosporon asahii infection. Antifungal susceptibility vvas determined. No clinical improvement vvas seen despite the use of voriconazole and voriconazole plus liposomal amphotericin-B combination treatment, contrarity multiple hepatic and splenic lesions vvere seen under antifungal therapy. Bone marrow aspiration shovved that acute myeloid leukemia vvas on remission. İn this case it vvas concluded that voriconazole treatment may not be useful in the treatment of disseminated Trichosporon asahii infection and best treatment modaiity of Trichosporon asahii stili remains controversial.

Keywords: Trichosporon asahii, voriconazole, acute leukemia.

Fatih KURNAZ, Leylagül KAYNAR, Suat DOĞAN, Bülent ESER, Gökhan METAN. Yaygın Trichosporon asahii İnfeksiyonu Olan Akut Miyeloid Lösemili Bir Hastada Vorikonazol Tedavi Başarısızlığı. Acta Oncol Tur.. 2010; 43(1): 32-35
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale