ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderAkciğer Büyük Hücreli Karsinomunun Lumbar Intradural Metastazı [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 53-55 | DOI: 10.5505/aot.2013.70288  

Akciğer Büyük Hücreli Karsinomunun Lumbar Intradural Metastazı

Ayse Karatas1, Umit Zeydoglu1, Ahmet Alacacioglu2, Ayse Yagci3
1Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi, İzmir, Türkiye
2Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Spinal metastaz malignitelerde sık görülen bir bulgu olmasına rağmen intradural ekstrameduller metastazı (IDEM) çok nadirdir. Biz 55 yaşında erkek hastada lomber omurgada intradural metastaz ile presente olan akciğerin büyük hücreli nöroendokrin karsinom olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Tümör, Intradural metastaz; Akciğer kanseri


Lumbar Intradural Metastasis from Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung

Ayse Karatas1, Umit Zeydoglu1, Ahmet Alacacioglu2, Ayse Yagci3
1Bozyaka Training And Research Hospital, Department Of Neurosurgery, Izmir, Turkey
2Katip Celebi University, Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Izmir, Turkey
3Bozyaka Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Izmir, Turkey

Although spinal metastasis is a common finding in malignancies, however intradural extramedullary metastasis (IDEM) is very rare. We report a 55-year-old man, known case of a large cell neuroendocrine carcinoma of the lung with IDEM in lumbar spine.

Keywords: Tumor, Intradural Metastasis; Lung cancer


Ayse Karatas, Umit Zeydoglu, Ahmet Alacacioglu, Ayse Yagci. Lumbar Intradural Metastasis from Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 53-55

Sorumlu Yazar: Ahmet Alacacioglu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale