ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderPeriokuler Kitle Eksizyonu Sonrası Rekonstrüksiyonda Karşılaşılan Komplikasyonlar [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 27-31 | DOI: 10.5505/aot.2013.03522  

Periokuler Kitle Eksizyonu Sonrası Rekonstrüksiyonda Karşılaşılan Komplikasyonlar

Mehmet Balcı1, Rahmi Duman1, Sibel Özdoğan1, Ceyda Başkan1, Mustafa Alpaslan Anayol2, Emre Güler3
1Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Bölümü
2Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara
3Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ad, Ankara

Bu çalışma periorbital kitle eksizyonu sonrası rekonstrüksiyon uygulanan ve komplikasyon gelişmiş olan 6
ilginç hastayı içermektedir. Hasta verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Postoperatuvar ekimoz gelişen, değişik yaşlarda üç hasta
takip edildi. İlk hasta 17 yaşlarında idi ve orbita laterali-kaş hizasında dermoid kist eksizyonu
uygulanmıştı. Sistemik bir hastalık mevcut değildi. Sadece takip uygulandı. Diğer iki hasta ileri
yaşta idi ve bilateral ekimoz gelişmişti. Diğer bir vaka ileri yaşta fleple rekonstrüksiyon sonrası
nekroz gelişen hasta idi. Vakada greft uygulanarak sorunsuz iyileşme elde edildi. Diğer iki vaka
primer sütürasyon sonrası gelişen skar ile dikkat çekten hastalardı. Skarın derecesine göre
cerrahi veya takip uygulandı. İyi planlanmış ve uygulanmış periokuler rekonstrüksiyonlarda da
komplikasyon görülebilmektedir. Yakın hasta takibi yapılmalı ve gereken tedaviler
gecikmeksizin uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Periokuler kitle eksizyonu, Okuloplastik komplikasyonlar, Postoteratif skar, Postoperatif ekimoz


Reconstructive Complications After Perioculer Mass Excision

Mehmet Balcı1, Rahmi Duman1, Sibel Özdoğan1, Ceyda Başkan1, Mustafa Alpaslan Anayol2, Emre Güler3
1Dr.Abdurraahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Ankara
2Ulucanlar Eye Training and Research Hospital, Ankara
3Turgut Özal University Medical Faculty, Department of eye Disease, Ankara

This study includes 6 interesting cases who developed complications after reconstructive surgery due to periorbital mass excision. Patients' data were evaluated retrospectively.
Three patients with different ages,who developed ecchymoses postoperatively, were followed up.
The first patient was 17 years old and dermoid cyst excision was performed on the lateral side of orbita at the eye brow level. This patient did not have any systemic disease and was simply followed up.
Other two patients were at advanced age and both of them developed ecchymoses bilaterally..
Another patient was also at advanced age and developed necrosis following reconstruction with skin flap. In this case, by graft application complete healing was succeeded uneventfully..

Two other cases drew attention due to scar development after primary suturation. According to the degree of scar formation, surgery or follow up was performed.
Complications could be seen even after well planned and performed periocular reconstructions.
Close follow up and abrupt treatment are essential.

Keywords: Periocular Mass Excision, Oculoplastic Complications, Postoperative Scar, Postoperative Ecchymosis.


Mehmet Balcı, Rahmi Duman, Sibel Özdoğan, Ceyda Başkan, Mustafa Alpaslan Anayol, Emre Güler. Reconstructive Complications After Perioculer Mass Excision. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 27-31

Sorumlu Yazar: Mehmet Balcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale