ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Beta talasemi intermedia tanılı bir hastada ekstramedüller eritropoeze ikincil intratorasik paravertabral kitlelerin başvuru bulgusu olarak hemoptizi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 165-167 | DOI: 10.5505/aot.2017.88597  

Beta talasemi intermedia tanılı bir hastada ekstramedüller eritropoeze ikincil intratorasik paravertabral kitlelerin başvuru bulgusu olarak hemoptizi

Turan Bayhan1, Şule Ünal1, Tuncay Hazırolan2, Fatma Gümrük1
1Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematolojisi Bölümü
2Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Bölümü

İntratorasik ekstramedüller eritropoez beta talasemi intermedianın nadir ama iyi bilinen bir komplikasyonudur. İntratorasik ekstramedüller eritropoezi olan hastalar genellikle asemptomatiktir. Burada beta talasemi intermedia tanısıyla izlenirken hemoptizi ile başvuran ve sonrasında intratorasik ekstramedüller eritropoez kitleleri tespit edilen bir erişkin vaka sunulmaktadır. Torakal ekstramedüller eritropoez kitleleri olan beta talasemi hastalarında hemoptizi ile başvuru daha öncesinde bildirilmemiştir. Hastanın eritrosit transfüzyon programına alınması ve hidroksiüre tedavisinin başlanması ile hem hemoptizi şikayeti kaybolmuş hem de kitleleri küçülmüştür. Beta talasemi intermedia tanılı hastalarda hemoptizi intratorasik ekstramedüller eritropoezin bir bulgusu olarak akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beta talasemi intermedia, ekstramedüller eritropoez, hemoptizi


Hemoptysis as a presentational finding of intrathoracic paravertebral mass of extramedullary erythropoiesis in a patient with β-thalassemia intermedia

Turan Bayhan1, Şule Ünal1, Tuncay Hazırolan2, Fatma Gümrük1
1Hacettepe University, Division of Pediatric Hematology
2Hacettepe University Department of Radiology

Intrathoracic extramedullary erythropoiesis (EME) is a rare but well-known complication of β-thalassemia intermedia. Patients with intrathoracic EME are generally asymptomatic. Herein, we report an adult patient with β-thalassemia intermedia who was diagnosed to have intrathoracic EME masses and presented with hemoptysis. Upto our knowledge, hemoptysis has not been reported previously as a presentational complaint among patients with β-thalassemia who have thoracal EME masses. Initiation of chronic transfusion programme and hydroxurea treatment caused regression in the masses, in addition to disappearance of the complaint of hemoptysis. Hemoptysis should be kept in mind as a rare finding of of EME in β-thalassemia intermedia.

Keywords: Beta thalassemia intermedia, extramedullary erythropoiesis, hemopthysis


Turan Bayhan, Şule Ünal, Tuncay Hazırolan, Fatma Gümrük. Hemoptysis as a presentational finding of intrathoracic paravertebral mass of extramedullary erythropoiesis in a patient with β-thalassemia intermedia. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 165-167

Sorumlu Yazar: Turan Bayhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale