ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Acta Oncol Tur.: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Çocukluk Çağı Döneminde Sinoviyal Sarkom: Tek Merkez Deneyimi
Synovial Sarcoma in Pediatric Age Group: Single Center Experience
Turan Bayhan, Neriman Sarı, Ebru Atasever Akkaş, İnci Ergürhan İlhan
doi: 10.5505/aot.2019.70783  Sayfa 0

2.
Çocuk Hematoloji Kliniği’nde İzlenen Hastalarda Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıp Ürünü Olarak Besin Desteği veya Bitkisel Tedavilerin Kullanımı
Use of Herbs or Nutrient Supplements as a Complementary and Traditional Medicine Product in Pediatric Hematology Patients
Turan Bayhan, Mualla Çetin, Fatma Gümrük, Özlem Şatırer, Pınar Kahyaoğlu, Şule Ünal
doi: 10.5505/aot.2019.16362  Sayfa 0LookUs & Online Makale