ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Paratestiküler Bölgenin Primer Leiomyosarkomu: Karın İçi Metastazlar İçin Verilen Kemoterapiye Çok İyi Yanıt [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 135-138 | DOI: 10.5505/aot.2015.76588  

Paratestiküler Bölgenin Primer Leiomyosarkomu: Karın İçi Metastazlar İçin Verilen Kemoterapiye Çok İyi Yanıt

Ayşe Gök Durnalı1, Necati Alkış1, Raziye Yazıcı2, Kaan Helvacı1, Murat Vural3, Berna Öksüzoğlu1
1Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Konya, Türkiye
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Skrotal leiomyosarkoma nadiren görülür ve paratestiküler veya intratestiküler olabilmektedir. İki yıl önce paratestiküler leiomyosarkoma nedeniyle opere edilmiş olan 18 yaşında erkek hasta rezeke edilemeyen intraabdominal metastazlarla bölümümüze başvurdu. Kombinasyon kemoterapi rejimen (doksorubisin ve mesna korumasıyla birlikte ifosfamid) başlandı ve 6 uygulama sonrasında çok iyi parsiyel regresyon sağlandı. Bizim olgumuz, paratestiküler leiomyosarkomalı hastaların uzun dönem takiplerinin gerekli olduğunu ve metastatik durumda sistemik kemoterapinin çok etkili olabileceğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kemoterapi, Metastaz, Paratestiküler leiomyosarkoma


Primary Leiomyosarcoma of ParatesticularRegion: Very Good Response to Chemotherapy for Intraabdominal Metastases

Ayşe Gök Durnalı1, Necati Alkış1, Raziye Yazıcı2, Kaan Helvacı1, Murat Vural3, Berna Öksüzoğlu1
1Medical Oncology Department of Dr A. Y. Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Nephrology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3Department of Radiology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Scrotal leiomyosarcoma is seen rarely and may be paratesticular or intratesticular. An 18-year-old male, operated for paratesticular leiomyosarcoma 2 years before, was referred to our department with unresectable intraabdominal metastases. Combination chemotherapy regimen (ifosfamide with mesna protection and doxorubicin) was started and very good partial regression was achieved after 6 cycles.
Our case highlighted that long-term follow-up of the patients with the paratesticular leiomyosarcoma is required and systemic chemotherapy might be very effective in metastatic setting.

Keywords: Chemotherapy, Metastasis, Paratesticular leiomyosarcoma


Ayşe Gök Durnalı, Necati Alkış, Raziye Yazıcı, Kaan Helvacı, Murat Vural, Berna Öksüzoğlu. Primary Leiomyosarcoma of ParatesticularRegion: Very Good Response to Chemotherapy for Intraabdominal Metastases. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 135-138

Sorumlu Yazar: Ayşe Gök Durnalı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale