ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
İnfundibular Kraniofaringiomanın MR Görüntüleme Bulguları: İki Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 367-371 | DOI: 10.5505/aot.2021.83788

İnfundibular Kraniofaringiomanın MR Görüntüleme Bulguları: İki Olgu Sunumu

Özkan Ünal1, Salih Çırak1, Ercan Bal2
1Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi,Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı,Ankara

Primer infundibular kraniofarenjiyoma, konumu nedeniyle nispeten nadir görülen ve genellikle geç tanı alan bir hastalıktır. Farklı zamanlarda norolojik muayenelerinde bitemporal hemianopsi tespit edilen iki hasta MRG incelemesi için radyoloji kliniğine refere edildi. Her iki hastada da MRG ile infindubüler yerleşimli lezyonlar tespit edildi ve kraniofaranjiyom birincil tanı olarak düşünüldü. Her iki kitle de ameliyat edildi ve kraniofaranjiyom tanısı patolojik olarak doğrulandı.

Anahtar Kelimeler: MRG, İnfundibular Kraniofaringioma, Hipofizer İnfundibulum

MRI Findings of Infundibular Craniopharyngioma: Two Case Reports

Özkan Ünal1, Salih Çırak1, Ercan Bal2
1Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Radiology Department,Ankara,Turkey
2Ankara City Hospital,Department of Neurosurgery,Ankara,Turkey

Primary infundibular craniopharyngioma is a relatively unusual disease due to its location, which usually results in late diagnosis. Two female patients are referred to the radiology clinic because of bitemporal hemianopsia detected in visual assessment at different times.
Infindubular lesions were detected with MRI both patients and craniopharangioma was considered as the primary diagnosis. Both masses are operated and the diagnosis of craniopharangioma is proven pathologically.

Keywords: MRI, infundibular Craniopharyngioma, Pituitary infindubulum

Özkan Ünal, Salih Çırak, Ercan Bal. MRI Findings of Infundibular Craniopharyngioma: Two Case Reports. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 367-371

Sorumlu Yazar: Özkan Ünal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale