ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Ektopik Böbrekte Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2009; 42(2): 74-76

Ektopik Böbrekte Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu

Niyazi KARAMAN1, Lütfi DOĞAN1, Cihangir ÖZASLAN1, Can ATALAY1, Çiğdem IRKKAN2, Asuman BOZKURT3
1SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,
2SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği,
3SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, ANKARA

Ectopic kidney is a rare congenital anomaly. Its atypical symptomatology causes a diagnostic as well as therapeutic dilemma. Tumors arising within an ectopic kidney are also uncommon and may be difficutt to diagnose. We present a case of renal celi carcinoma in an ectopic kidney. Although severai conventionai imaging techniques were used to define the mass, each provided limited Information and definite diagnosis ıvas just possible with the pathological examination of the spesimen.

Keywords: Ectopic kidney, renal celi carcinoma.

Renal Celi Carcinoma in an Ectopic Kidney: Case Report

Niyazi KARAMAN1, Lütfi DOĞAN1, Cihangir ÖZASLAN1, Can ATALAY1, Çiğdem IRKKAN2, Asuman BOZKURT3
1SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,
2SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği,
3SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, ANKARA

Ektopik böbrek nadir bir konjenitai anomalidir. Atipik semptomları tanısal ve tedavise! karışıklığa sebep olur. Ektopik böbrekten gelişen tümörler de nadirdir ve tam konması güç olabilir. Bu çalışmada ektopik böbrekte gelişen bir renal hücreli karsinom bildirilmiştir. Kitlenin tanımlanması için değişik birçok konvansiyonel görüntüleme yöntemi kullanıldıysa da, her biriyle sınırlı düzeyde bilgi edinilebildiğinden, kesin tanıya ancak spesimenin patclojik incelenmesi sonrasında ulaşılabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ektopik böbrek, renal hücreli karsinom.

Niyazi KARAMAN, Lütfi DOĞAN, Cihangir ÖZASLAN, Can ATALAY, Çiğdem IRKKAN, Asuman BOZKURT. Ektopik Böbrekte Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu. Acta Oncol Tur.. 2009; 42(2): 74-76
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale