ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Acute Kidney Injury Frequency in Novel Coronavirus Pandemic and Infection Frequency in Maintenance Hemodialysis Patients [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 324-331 | DOI: 10.5505/aot.2020.80947

Acute Kidney Injury Frequency in Novel Coronavirus Pandemic and Infection Frequency in Maintenance Hemodialysis Patients

Kadir Gökhan Atılgan1, Ebru Gök Oğuz1, Fevzi Coşkun Sökmen2, Fatma Ayerden Ebinç1, Gülay Ulusal Okyay1, Mehmet Deniz Aylı1, İrfan Sencan3
1University of Health Sciences Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital Nephrology Department Ankara/ Turkey
2University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital Ankara/ Turkey
3University Of Health Sciences Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital Infectious Diseases And Clinical Microbiology Department Ankara/ Turkey

INTRODUCTION: Turkey is the bridge between Europe and Asia, which are the two continents that are affected by COVID-19 the most. This study shares the prognosis and results of COVID-19 patients, who have been consulted to the department of nephrology.
METHODS: The records of patients who were hospitalized with the diagnosis of COVID-19 between 11 March 2020 and 22 April 2020 were evaluated retrospectively and of these, the patients with receiving hemodialysis (HD) and diagnosed with acute kidney injury (AKI) were involved in this study.
RESULTS: 352 patients who were treated with COVID-19 were included in this study. Of these, 8 of the 16 patients consulted to the nephrology department were diagnosed with COVID-19 while receiving HD treatment previously. The remaining 8 patients who were diagnosed with AKI while being followed-up for COVID-19. Of these, 5 patients with AKI were taken to intensive care unit and all of them were intubated in the follow-up period. But five patients diagnosed with AKI were died. Three patients with AKI who did not need intensive care were discharged.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that COVID-19 was more mortal in patients who developed AKI compared to patients who previously received HD. We think that this may be due to acute renal involvement related to COVID-19.

Keywords: Acute kidney injury, COVID-19, hemodialysis, novel coronavirus

Yeni Koronavirüs Pandemisinde Akut Böbrek Hasarı Sıklığı ve Hemodiyaliz Hastalarında Enfeksiyon Sıklığı

Kadir Gökhan Atılgan1, Ebru Gök Oğuz1, Fevzi Coşkun Sökmen2, Fatma Ayerden Ebinç1, Gülay Ulusal Okyay1, Mehmet Deniz Aylı1, İrfan Sencan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Ankara/Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği Ankara/Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Ankara/türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye, COVID-19'dan en fazla etkilenen iki kıta olan Avrupa ve Asya arasındaki köprüdür. Bu çalışma nefroloji bölümüne danışılan COVID-19 hastalarının prognozunu ve sonuçlarını paylaşmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 11 Mart 2020 ve 22 Nisan 2020 tarihleri arasında COVID-19 tanısı ile yatırılan hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi ve bunlardan hemodiyaliz (HD) alan ve akut böbrek hasarı (ABH) tanısı alan hastalar bu çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: COVID-19 ile tedavi edilen 352 hasta çalışmaya dahil edildi. Bunlardan nefroloji bölümüne başvuran 16 hastanın 8'ine daha önce HD tedavisi uygulanırken COVID-19 teşhisi konuldu. Diğer 8 hasta COVID-19 ile takip edilirken ABH tanısı aldı. Bunlardan 5 ABH hastası yoğun bakım ünitesine alındı ve hepsi takip döneminde entübe edildi. Ancak ABH tanısı alan beş hasta öldü. Yoğun bakıma ihtiyaç duymayan üç ABH tanılı hasta taburcu edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, ABH gelişen hastalarda COVID-19'un daha önce HD alan hastalara göre daha ölümlü olduğunu göstermektedir. Bunun COVID-19 ile ilişkili akut böbrek tutulumuna bağlı olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, COVID-19, hemodiyaliz, yeni koronavirüs

Kadir Gökhan Atılgan, Ebru Gök Oğuz, Fevzi Coşkun Sökmen, Fatma Ayerden Ebinç, Gülay Ulusal Okyay, Mehmet Deniz Aylı, İrfan Sencan. Acute Kidney Injury Frequency in Novel Coronavirus Pandemic and Infection Frequency in Maintenance Hemodialysis Patients. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 324-331

Corresponding Author: Kadir Gökhan Atılgan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale