ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Akciğer Büyük Hücreli Karsinomunun Lumbar Intradural Metastazı [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 53-55 | DOI: 10.5505/aot.2013.70288

Akciğer Büyük Hücreli Karsinomunun Lumbar Intradural Metastazı

Ayse Karatas1, Umit Zeydoglu1, Ahmet Alacacioglu2, Ayse Yagci3
1Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi, İzmir, Türkiye
2Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Spinal metastaz malignitelerde sık görülen bir bulgu olmasına rağmen intradural ekstrameduller metastazı (IDEM) çok nadirdir. Biz 55 yaşında erkek hastada lomber omurgada intradural metastaz ile presente olan akciğerin büyük hücreli nöroendokrin karsinom olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Tümör, Intradural metastaz; Akciğer kanseri

Lumbar Intradural Metastasis from Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung

Ayse Karatas1, Umit Zeydoglu1, Ahmet Alacacioglu2, Ayse Yagci3
1Bozyaka Training And Research Hospital, Department Of Neurosurgery, Izmir, Turkey
2Katip Celebi University, Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Izmir, Turkey
3Bozyaka Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Izmir, Turkey

Although spinal metastasis is a common finding in malignancies, however intradural extramedullary metastasis (IDEM) is very rare. We report a 55-year-old man, known case of a large cell neuroendocrine carcinoma of the lung with IDEM in lumbar spine.

Keywords: Tumor, Intradural Metastasis; Lung cancer

Ayse Karatas, Umit Zeydoglu, Ahmet Alacacioglu, Ayse Yagci. Lumbar Intradural Metastasis from Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Lung. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 53-55

Sorumlu Yazar: Ahmet Alacacioglu, Türkiye
LookUs & Online Makale