ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Affect of Ischemia on Adhesion Formation for Hernia Repair with Polypropylene Mesh [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2008; 41(1): 38-40

Affect of Ischemia on Adhesion Formation for Hernia Repair with Polypropylene Mesh

Savaş TEZEL1, Reha ÖZGÜVEN1, Selma TUNÇOL1
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Mesh ile onarılan insizyonet hernilerden sonra postoperatif adezyonlar görülür. Adezyon oluşumu ile mesh tipleri arasında bir ilişki bildirilmesine rağmen, bu çalışmamız göstermiştir ki; adezyon oluşumu mesh tipinden ziyade iskemi ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı ventral hernilerin mesh ile tamiri sırasında, iskeminin adezyon oluşumu üzerindeki etkilerine dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Adezyon, polipropilen mesh.

Propilen Mesh ile Yapılan Fıtık Onarmalarında İskeminin Adezyon Formasyonuna Etkisi

Savaş TEZEL1, Reha ÖZGÜVEN1, Selma TUNÇOL1
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Postoperative adhesions are seen after mesh repairs for incisional hernia. VVhiie a corretation betvveen adhesion formation and type of mesh has been reported, our study shows that adhesion formation is related to ischemia rather than mesh type. The aim of this study is to point out the affects of ischemia on adhesion formation for when repairing ventral hernias with mesh.

Keywords: Adhesion, polypropylene mesh.

Savaş TEZEL, Reha ÖZGÜVEN, Selma TUNÇOL. Propilen Mesh ile Yapılan Fıtık Onarmalarında İskeminin Adezyon Formasyonuna Etkisi. Acta Oncol Tur.. 2008; 41(1): 38-40
LookUs & Online Makale