ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Mesanenin nefrojenik adenomu: olgu sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 194-197 | DOI: 10.5505/aot.2019.66487

Mesanenin nefrojenik adenomu: olgu sunumu

Samet Şenel1, Cevdet Serkan Gökkaya1, Serra Kayaçetin2, Süleyman Bulut1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Nefrojenik adenom, üreteryal mukozanın nadir benign bir lezyonudur. Bizim olgumuz mesanede insidental olarak saptanan, bilateral hidronefrozun eşlik ettiği nefrojenik adenom olgusudur. 59 yaşında kadın hasta. Sistoskopide mesane karşı duvarda 1 cm boyutunda şüpheli papiller lezyon izlendi ve transüretral rezeksiyon uygulandı. Patoloji sonucu nefrojenik adenom (nefrojenik metaplazi) olarak raporlandı.
Nefrojenik adenom %68.6 ile en çok mesanede görülürken üretra(%13.3), üreter(%8.2), renal pelvis(%8.2) ve nadiren de prostatta(%2) görülebilmektedir. Nefrojenik adenomlar, kronik iritasyon veya idrar yolunun inflamasyonu ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. İmmünohistokimyasal olarak diğer malign lezyonlardan ayrımı yapılmalıdır. Eşlik edebileceği malign lezyonlardan ve rekürrens açısından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: mesane, nefrojenik adenom, nefrojenik metaplazi

Nephrogenic adenoma of the bladder: a case report

Samet Şenel1, Cevdet Serkan Gökkaya1, Serra Kayaçetin2, Süleyman Bulut1
1Sağlık Bilimleri University, Ankara Numune Training and Research Hospital, Urology Clinic, Ankara
2Sağlık Bilimleri University, Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara

Nephrogenic adenoma is a rare benign lesion of urothelial mucosa. Our case is an incidentally detected nephrogenic adenoma accompanied by bilateral hydronephrosis. A 59-year-old female. At cystoscopy, suspicious papillary lesion measuring 1 cm was observed on anteior wall of the bladder and transurethral resection was performed.Pathologically, the result was reported as nephrogenic adenoma (nephrogenic metaplasia). The urinary bladder is the most common location of nephrogenic adenom (68.6 %)and it is followed by the urethra (13.5 %),ureter (8.2%), renal pelvis (8.2%) and prostate (2%). Nephrogenic adenomas are strongly associated with chronic irritation or inflammation of the urinary tract. Other malign lesions should be distinguished immunohistochemically and histopathologically. It should be followed for concomitant malignant lesions and frequent local recurrences.

Keywords: urinary bladder, nephrogenic adenoma, nephrogenic metaplasia

Samet Şenel, Cevdet Serkan Gökkaya, Serra Kayaçetin, Süleyman Bulut. Nephrogenic adenoma of the bladder: a case report. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 194-197

Sorumlu Yazar: Samet Şenel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale