ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Palbociclib Ilişkili Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 68-71 | DOI: 10.5505/aot.2022.59751

Palbociclib Ilişkili Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu

Elif Şenocak Taşçı, Özlem Sönmez
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Onkoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Siklin-D-sikline bağımlı kinaz 4/6 (CDK 4/6) inhibitörleri metastatik hormon reseptörü pozitif meme kanserinde yeni bir dönem başlatmıştır. Ribociclib, palbociclib ve abemaciclib (CDK 4/6 inhibitörleri) endokrin tedavisi ile kombinasyon halinde kullanılır ve progresyonsuz ve genel sağkalımda önemli bir fayda sağlamıştır. Yorgunluk, nötropeni, anemi ve diyare yaygın görülen ve doz modifikasyonları ile kolaylıkla kontrol edilebilen yan etkilerdir. Burada, palbosiklib tedavisi altında gelişen, tekrarlayıcı ve tedavinin kesilmesi ile sonuçlanan nadir bir yan etki olan derin ven trombozu olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: CDK 4/6 inhibitörleri, metastaz, tromboz

Palbociclib Associated Deep Vein Thrombosis: A Case Report

Elif Şenocak Taşçı, Özlem Sönmez
Department Of Oncology, Mehmet Ali Aydınlar Unıversity, İstanbul, Turkey

Cyclin-D-cyclin dependent kinase 4/6 (CDK 4/6) inhibitors started a new era in metastatic hormone receptor positive breast cancer. Ribociclib, palbociclib and abemaciclib (CDK 4/6 inhibitors) are used in combination with endocrine therapy and they provided a significant benefit in progression free and overall survival. Fatigue, neutropenia, anemia, and diarrhea are commonly seen side effects which are easily manageable with dose modifications. Herein, we presented a case of deep vein thrombosis developed twice under palbociclib treatment which is a rarely reported side effect causing cessation of the treatment.

Keywords: CDK4/6 inhibitors, metastasis, thrombosis

Elif Şenocak Taşçı, Özlem Sönmez. Palbociclib Associated Deep Vein Thrombosis: A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 68-71

Sorumlu Yazar: Elif Şenocak Taşçı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale