ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Sphingomonas paucimobilis kaynaklı tümör rezeksiyon protezi enfeksiyonu: Vaka sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 57-60 | DOI: 10.5505/aot.2016.57070

Sphingomonas paucimobilis kaynaklı tümör rezeksiyon protezi enfeksiyonu: Vaka sunumu

Recep Öztürk1, Murat Aydın2, Murat Arıkan1, Güray Toğral1, Güle Aydın3, Bedii Şafak Güngör1
1Demetevler Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Ankara
2Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi,ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Afyonkarahisar
3Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Afyonkarahisar

Sphingomonas paucimobilis genellikle altta yatan bir komorbit hastalık ile beraber patojenite gösteren fırsatçı bir enfeksiyon ajanıdır. Sphingomonas paucimobilis bakteriyemi, ventilatör ilişkili pnömoni, intravasküler kateter ilişkili enfeksiyonlar, menenjit, peritonit, osteomyelit, septik artrit, postoperatif endoftalmit, plevral ampiyem, splenik apse, üriner trakt enfeksiyonları ve bilier trakt enfeksiyonları da dahil olmak üzere çok çeşitli enfeksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Bu vaka takdiminde osteosarkoma nedeni ile endoprostetik tümör rekonstrüksiyonu yapılan bir olguda, Sphingomonas paucimobilis'in neden olduğu prostetik eklem enfeksiyonu bildirilmiştir. Bu olgu S. paucimobilis'in neden olduğu, tümör rezeksiyon protezi eklem enfeksiyonu raporudur.

Anahtar Kelimeler: Sphingomonas paucimobilis, Endoprostetik enfeksiyon, Osteosarkoma

The report of tumor resection prosthesis infection due to Sphingomonas paucimobilis: A case report

Recep Öztürk1, Murat Aydın2, Murat Arıkan1, Güray Toğral1, Güle Aydın3, Bedii Şafak Güngör1
1Department Of Orthopaedics And Traumatology, Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Afyonkarahisar Suhut Public Hospital Medicine Department Of Orthopedics And Traumatology, Afyonkarahisar, Turkey
3Department Of Clinical Microbiology And Infectious Diseases, Afyonkarahisar State Public Hospital Afyonkarahisar, Turkey

Sphingomonas paucimobilis is an opportunistic infectious agent that generally shows its pathogenicity by accompanying an underlying comorbid disease. It is recognized that Sphingomonas paucimobilisis associated with many infections, including: bacteremia, ventilator related pneumonia, intravascular related catheter infections, meningitis, peritonitis, osteomyelitis, septic arthritis, postoperative endophthalmitis, pleural empyema, splenic abscess, urinary tract infections and biliary tract infections.
The present report described a prosthetic joint infection, caused by Sphingomonas paucimobilis, in a patient who had endoprosthetic tumor reconstruction due to osteosarcoma. It chronicles the prosthetic joint infection with endoprosthetic tumor reconstruction in the literature caused by S. paucimobilis.

Keywords: Sphingomonas paucimobilis, Endoprosthetic infection, Osteosarcoma.

Recep Öztürk, Murat Aydın, Murat Arıkan, Güray Toğral, Güle Aydın, Bedii Şafak Güngör. The report of tumor resection prosthesis infection due to Sphingomonas paucimobilis: A case report. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 57-60

Sorumlu Yazar: Murat Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale