ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Tibia Proksimalinde Aynı Odakta Yeniden Gelişen Osteoid Osteom Olgusu: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 62-64 | DOI: 10.5505/aot.2013.55265

Tibia Proksimalinde Aynı Odakta Yeniden Gelişen Osteoid Osteom Olgusu: Olgu Sunumu

Reşit Sevimli1, Mahmut Kalem2, Adem Ünlü2, Kerem Başarır2, Yavuz Yener Sağlık2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Osteoid osteom, nadir görülen benign kemik tümörlerindendir. Tedavide cerrahi nidus eksizyonunun sonuçları yüz güldürücüdür ve tedavi sonrası nüks oluşumu çok nadirdir. Bu yazıda tibia alt uçta eksizyon yapılan osteoid osteom olgusunun tedaviden 7 yıl sonra ortaya çıkan nüksü sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Osteoid osteom, Tibia, Nüks

In The Same Focus Recurrent Proximal Tibial Osteoid Osteoma: A Case Report

Reşit Sevimli1, Mahmut Kalem2, Adem Ünlü2, Kerem Başarır2, Yavuz Yener Sağlık2
1Inonu University, Department Of Orthopedic Surgery, Malatya, Turkey
2Ankara University, Department Of Orthopedic Surgery, Ankara, Turkey

Osteoid osteoma seen between a rare benign bone tumors; Although promising treatment relapse after treatment but is very rare in focus. At the upper end of the tibia 7 years after excision made the same focus new osteoid osteoma. Relapse cases were presented.

Keywords: Osteoidosteoma, Tibia, Recurrence

Reşit Sevimli, Mahmut Kalem, Adem Ünlü, Kerem Başarır, Yavuz Yener Sağlık. In The Same Focus Recurrent Proximal Tibial Osteoid Osteoma: A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 62-64

Sorumlu Yazar: Reşit Sevimli, Türkiye
LookUs & Online Makale