ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Meme Adenoid Kistik Karsinomlu Olgu: Nadir Histopatoloji- İyi Prognoz [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 39-41 | DOI: 10.5505/aot.2013.54265

Meme Adenoid Kistik Karsinomlu Olgu: Nadir Histopatoloji- İyi Prognoz

Onur Esbah1, Ahmet Siyar Ekinci1, Emine Benzer2, Tahsin Ozatli1, Berna Oksuzoglu1
1Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dr A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Giriş:

Adenoid kistik karsinom (ACC), memenin nadir görülen neoplazmlarındandır. Tüm meme karsinomlarının %0.1’ini oluşturmaktadır.
Adenoid kistik karsinomlar memede izlenen diğer histolojik alt tiplerine göre çok iyi prognoza sahiptirler.Uzak metastaz ve lenf nodu tutulumu çok nadirdir. Sıklıkla östrojen reseptörü (ER), progesteron reptörü(PR) ve cerbB2 statusu negatif olarak tespit edilmektedir.

Olgu:

Kırksekiz yaşında premenapozal kadın hasta sol memede ele gelen kitle nedeniyle doktora başvurmuş.
Hastaya memedeki lezyon için through-cut biyopsi uygulandı. Biyopsi sonucunun adenoid kistik karsinom olarak gelmesi üzerine hastaya modifiye radikal mastektomi operasyonu uygulandı. Operasyon materyalinin patolojik incelemesi orta derecede diferansiye adenoid kistik karsinoma ile uyumlu olarak tespit edildi. Tümör boyutu 4.8 cm ve aksiller diseksiyon sonucu 48 lenf nodu negatif olarak tespit edildi. Tümörün immünohistokimyasal özellikleri triple negatif (ER, PR ve c-erbB2) olarak değerlendirildi.

Sonuç:
ACC’ler çoğunlukla ER(-),PR (-) ve CERBB2(-) hormon statusu ile ender görülen meme karsinomlarıdır.
ACC’ler nadir görülen meme karsinomları olduğundan ve yeterli klinik çalışma bulunmadığından tedavi opsiyonları sınırlıdır.

Anahtar Kelimeler: Meme neoplazm, adenoid kistik karsinom; iyi prognoz

Adenoid Cystic Carcinoma of the Breast: A Rare Histopathology- Good Prognosis

Onur Esbah1, Ahmet Siyar Ekinci1, Emine Benzer2, Tahsin Ozatli1, Berna Oksuzoglu1
1Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Medical Oncology Clinic, Ankara, Turkey
2Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Pathology Clinic, Ankara, Turkey

Background:
Adenoid cystic carcinoma (ACC), one of the rarest neoplasia of the breast, constitutes 0.1% of all breast carcinomas. The prognosis of ACC is very good compared to other histological subtypes of breast carcinoma. Lymph node involvement and distant metastasis are very infrequent. Estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and c-erbB2 (also known as HER-2/neu) are typically negative.

Case
A fourty eight year-old premenauposal women was admitted to hospital with a mass on the upper outer quadrant of her left breast. Since the result of through-cut biopsy of this suspicious lesion was consistent with adenoid cystic carcinoma, modified radical mastectomy with axillary lymph node excision was applied. Pathological examination revealed a moderately differantiated adenoid cystic carcinoma of the breast. The size of invasive tumor component was 4.8 cm in its greatest dimension. Immunohistochemical analysis was consistent with triple negative phenotype ( ER,PR and c-erbB2 negative).

Conclusion:
ACC is a rare type of human breast carcinoma with ER, PR and c-erbB2 negative phenotype. They usually show an excellent prognosis however there is no well defined treatment options for ACC since the rarity of clinical studies in such kind of unusual histological subtypes of breast carcinomas.

Keywords: Breast neoplasms, Carcinoma, adenoid cystic; good prognosis

Onur Esbah, Ahmet Siyar Ekinci, Emine Benzer, Tahsin Ozatli, Berna Oksuzoglu. Adenoid Cystic Carcinoma of the Breast: A Rare Histopathology- Good Prognosis. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 39-41

Sorumlu Yazar: Onur Esbah, Türkiye
LookUs & Online Makale