ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Prostat Kanseri Duodenum Metastazı: Nadir Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 35-38 | DOI: 10.5505/aot.2016.47965

Prostat Kanseri Duodenum Metastazı: Nadir Olgu Sunumu

Ferit Aslan1, Emine Benzer2, Mustafa Cengiz3, Havva Yeşil Çınkır1, Fatma Buğdaycı Başal1, Hüseyin Kanmaz1, Fatih Yıldız1, Emrah Eraslan1, Necati Alkış1, Berna Öksüzoğlu1, Umut Demirci1
1Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Prostat kanseri erkeklerde çok sık görülen bir kanserdir. En sık metastaz yerleri lenf nodu ve kemiklerdir. Ancak uzun sağ kalım süresi olan hastalarda nadir olarak hipofiz, larinks ve cilt tutulumu da olabilmektedir. Gastrointestinal sistem tutulumları da ancak vaka sunumu şeklinde literatürde bildirilmiştir. Duodenum metastazı, 2014 yılına kadar 3 vakada bildirilmiştir. Biz de yaygın kemik metastatik olan bir hastada gelişen izole duodenum metastazlı hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Metastaz, Duodenum

Duodenum Metastasıs of Prostate Cancer: A Rare Case Presentatıon

Ferit Aslan1, Emine Benzer2, Mustafa Cengiz3, Havva Yeşil Çınkır1, Fatma Buğdaycı Başal1, Hüseyin Kanmaz1, Fatih Yıldız1, Emrah Eraslan1, Necati Alkış1, Berna Öksüzoğlu1, Umut Demirci1
1Deparatment Of Medıcal Oncology, Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Pathology, Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Gastroenterology, Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital, Ankara Turkey

Prostate cancer is the most common cancer in males. The most common metastatic regions for prostate cancer are the lymph nodes and bone. Unexpected metastasis sites, such as the pituitary gland, larynx, and skin, have been reported which is associated with long survival. Gastrointestinal system involvement has been also reported as case presentations. Until 2014, duodenum metastasis was reported in three patients. Herein, we aimed to present a patient who had widespread bone metastasis, as well as isolated duodenum metastasis at diagnosis.

Keywords: Prostat cancer, Metastasis, Duodenum

Ferit Aslan, Emine Benzer, Mustafa Cengiz, Havva Yeşil Çınkır, Fatma Buğdaycı Başal, Hüseyin Kanmaz, Fatih Yıldız, Emrah Eraslan, Necati Alkış, Berna Öksüzoğlu, Umut Demirci. Duodenum Metastasıs of Prostate Cancer: A Rare Case Presentatıon. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 35-38

Sorumlu Yazar: Ferit Aslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale