ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Asimetrik tonsil hipertrofisi Burkitt lenfomanın bir bulgusu olabilir [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 201-202 | DOI: 10.5505/aot.2019.47550

Asimetrik tonsil hipertrofisi Burkitt lenfomanın bir bulgusu olabilir

Sedat Aydın, Eren Boldaz
T.c. Sağlık Bilimleri Üniversiesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Burkitt lenfoma, tonsil hipertrofisi, Asimetri

Asymmetric tonsil hypertrophy may be a sign of Burkitt’s lymphoma

Sedat Aydın, Eren Boldaz
T.c Heath Sciences University Kartal Dr Lütfi Kırdar Education And Research Hospital, Otolaryngology Department, Istanbul

Keywords: Burkitt’s lymphoma, tonsil hypertrophy, Asymmetry

Sedat Aydın, Eren Boldaz. Asymmetric tonsil hypertrophy may be a sign of Burkitt’s lymphoma. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 201-202

Sorumlu Yazar: Sedat Aydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale