ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
COVID-19 Pandemisi Sürecinin Baş Boyun Kanserleri Pratiğine Etkisi – Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 318-327 | DOI: 10.5505/aot.2021.46762

COVID-19 Pandemisi Sürecinin Baş Boyun Kanserleri Pratiğine Etkisi – Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Deneyimi

Arzubetül Duran1, Ayca Ant1, Tuncay Tunçcan1, Caner Kılıç1, Elif Akyol Şen1, Burcu Vural2, Samet Özlügedik1
1T.C.S.B. Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü, Ankara
2T.C.S.B. Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü, Kütahya

GİRİŞ ve AMAÇ: Koronavirüs hastalığı - 2019 (COVID-19), sağlık hizmetinin diğer alanlarında olduğu gibi, baş ve boyun onkolojisi hizmetlerinin uygulama düzenlerini değiştirmiştir. Bu çalışma, COVID-19'un, onkolojide özelleşmiş üçüncü basamak bir akademik sağlık kurumunun Kulak Burun Boğaz, Baş Ve Boyun Cerrahisi Bölümü hizmetleri üzerindeki etkisini açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmamız, pandemi sürecinde onkolojik olgulara hizmet veren üçüncü basamak bir sağlık kurumunun Kulak Burun Boğaz bölümünde yürütülen tek merkezli tanımlayıcı bir çalışmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastane bilgi yönetim sisteminden 2019 ve 2020 yıllarının 1 Mart - 15 Mayıs tarihleri arasında 18 yaşından büyük olguların poliklinik başvurusu, hastaneye yatış ve kulak burun boğaz ameliyatları sayıları ile yatış ve ameliyat endikasyonlarına ilişkin veriler elde edildi. Baş ve boyun bölgesi onkolojik cerrahisi planlanan asemptomatik preoperatif hastaların COVID-19 test sonuçlarına ilişkin veriler aynı sistemden elde edildi.
BULGULAR: 2020'de poliklinik başvurularının toplam sayısında 2019'a göre azalma saptandı. (16814'e 7108, % 57,7). Toplam hastaneye yatış sayısı (278'e 129, p <0,001) ve toplam ameliyat sayısındaki (231'e 111, p <0,001) azalmaya rağmen, baş ve boyun kanserleri nedeniyle olan ameliyat ve hastaneye yatış sayıları arttı. Asemptomatik hastaların ameliyat öncesi 88 COVID-19 testinden biri pozitifti. Bölüm personelinden enfekte olan kişi olmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 2020 döneminde hasta sayısında azalma olmakla birlikte baş ve boyun onkolojisine yönelik olarak uygulanan işlemlerin niteliksel özelliklerinde artış olması, sağlık profesyonellerinin pandemi hizmetleri için çalışmadığı durumlarda dahi karşı karşıya olduğu zorluk / risklerde artışa neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, otolaringoloji, COVID-19, Cerrahi Onkoloji, Sağlık hizmeti

The Impact of the COVID-19 Pandemic on Head and Neck Cancer Practice - Tertiary Health Care Center Experience

Arzubetül Duran1, Ayca Ant1, Tuncay Tunçcan1, Caner Kılıç1, Elif Akyol Şen1, Burcu Vural2, Samet Özlügedik1
1R.T.M.H. Dr. A. Y. Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Ankara
2R.T.M.H. Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu State Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Kütahya

INTRODUCTION: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has changed practice patterns of head and neck oncology services, as well as other service areas of health care. This study aims to describe the impact of COVID-19 on the services of the division of otorhinolaryngology, head and neck surgery at an academic tertiary referral hospital specialized in oncology. This is a single-center descriptive study conducted within the otorhinolaryngology department of a tertiary health care institution, which mainly provided service to oncological cases during the pandemic.
METHODS: Data of cases over 18 years old on the numbers of outpatient visits, hospitalizations, otorhinolaryngological surgeries, and indications were obtained from March 1 to May 15 for 2019 and 2020 from hospital information management system. Data on preoperative test results of asymptomatic patients for COVID-19, going through for head and neck oncological surgeries were obtained from the same system.
RESULTS: There is a decrease in the total number of outpatient visits in 2020 compared to 2019. (16814 vs. 7108, 57.7%). The numbers of hospitalizations and surgeries related to head and neck malignancies were increased despite the decrease in the total number of hospitalizations (278 vs. 129, p <0.001) and in the total number of surgeries (231 vs. 111, p < 0.001). One of the 88 preoperative COVID-19 tests of asymptomatic patients was positive. No member of the staff got infected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there is a decrease in the number of patients in the 2020 period, the increase in the qualitative characteristics of the head and neck oncological procedures performed causes an increase in the difficulties / risks that health professionals face even though they do not work for pandemic services.

Keywords: Pandemics, Otolaryngology, COVID-19, Surgical Oncology, Health Care

Arzubetül Duran, Ayca Ant, Tuncay Tunçcan, Caner Kılıç, Elif Akyol Şen, Burcu Vural, Samet Özlügedik. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Head and Neck Cancer Practice - Tertiary Health Care Center Experience. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 318-327

Sorumlu Yazar: Arzubetül Duran, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale