ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Primer Hepatik Aktinomiköz [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 143-144 | DOI: 10.5505/aot.2016.43531

Primer Hepatik Aktinomiköz

Cem Emir Güldoğan, Salih Burak Gündoğdu, Erdinç Çetinkaya, Şiyar Ersöz, Hüseyin Berkem, Mesut Tez
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Aktinomikoz nadir görülen kronik enfeksiyöz bir hastalıktır. En sık görülen formu servikofasiyal enfeksiyondur. Karaciğer tutulumu tüm aktinomikoz enfeksiyonlarının %5’ini oluşturur. Abdominal aktinomikoz enfeksiyonu bulunan olguların yaklaşık %15’inde karaciğer lezyonları eşlik etmekte ve karaciğer tutulumunun, batın içindeki başka bir enfeksiyon odağına, sekonder olarak meydana geldiğine inanılmaktadır. Ancak bazı olgularda enfeksiyonun kaynaklandığı primer odak saptanamaz ve bu olgular primer ya da izole hepatik aktinomikoz olarak sınıflandırılır. Genellikle tek bir apse odağı şeklinde, hassas, sert, fikse görünümdedir. Bazen tümör ile karıştırılabilir. Mikroskopik tanısı, gram(+) basil şeklindeki mikroorganizmaların görülmesi veya kültürde üretilmesi ile konulur.

Anahtar Kelimeler: karaciğer, aktinomikozis, inflamatuar psödotümör

Primary Hepatic Actinomycosis

Cem Emir Güldoğan, Salih Burak Gündoğdu, Erdinç Çetinkaya, Şiyar Ersöz, Hüseyin Berkem, Mesut Tez
Ankara Numune Education and Research Hospital, Ankara

Actinomycosis is a rare chronic infectious disease. The most common form is cervicofacial infection. Hepatic involvement constitutes 5% of all actinomycosis infections. Approximately 15% of patients with abdominal actinomycosis is accompanied by liver lesions. Liver involvement is believed to occur as a secondary to another infected focus in the abdomen. However, in some cases, the infection’s primer focus can not be detected and are classified as primary or isolated hepatic actinomycosis.
Generally they are in the form of a single, sensitive, firm, and fixed abscess. Sometimes it may be mistaken as tumor. Tissue specimens for microscopic examination are necessary for diagnosis.

Keywords: liver, actinomycosis, inflammatory pseudotumor

Cem Emir Güldoğan, Salih Burak Gündoğdu, Erdinç Çetinkaya, Şiyar Ersöz, Hüseyin Berkem, Mesut Tez. Primary Hepatic Actinomycosis. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 143-144

Sorumlu Yazar: Cem Emir Güldoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale