ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Medulloblastoma ve Güncel Tedavi Yaklaşımları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 32-38 | DOI: 10.5505/aot.2013.35229

Medulloblastoma ve Güncel Tedavi Yaklaşımları

Özlem Derinalp Or1, Yıldız Yükselen Güney3, Ayşen Dizman2, Gonca Altınışık İnan2, Gülhan Güler Avcı2, Muzaffer Bedri Altundag2
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Adana, Türkiye
2Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Medulloblastom çocukluk çağının ikinci en sık görülen ve en malign beyin tümörüdür. Yetişkinlerde ise oldukça nadir rastlanır. Medulloblastom tanılı hastalar tedavi öncesi standart risk ve yüksek riskli olmak üzere iki gruba ayrılır. Cerrahi rezeksiyonu takiben kraniospinal radyoterapi (KSRT) tedavinin temelini oluşturur. Günümüzde tedaviye kemoterapinin eklenmesi sağkalımın artmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca kemoterapinin eklenmesi ile total radyoterapi dozu da düşürülmüştür. Tedavide yeni kemoterapik ajanların geliştirilmesi ve yeni radyoterapi teknikleri hastaların uyumunu arttırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Medulloblastom, Kraniospinal Işınlama, Radyoterapi

Current Treatment of Medulloblastoma

Özlem Derinalp Or1, Yıldız Yükselen Güney3, Ayşen Dizman2, Gonca Altınışık İnan2, Gülhan Güler Avcı2, Muzaffer Bedri Altundag2
1Adana Numune Training And Research Hospital, Department Of Radiation Oncology, Adana, Turkey
2Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Depatment Of Radiation Oncology, Ankara, Turkey
3Fırat University Faculty Of Medicine, Department Of Radiation Oncology, Elazıg, Turkey

Medulloblastoma is the second most common and most malignant brain tumor in children. But in adults medulloblastomas occur rarely. The patients with medulloblastoma are stratified two groups before treatment: avarage risk and high risk. Surgical resection followed by craniospinal irradiation (CSI) has been the mainstay of medulloblastoma therapy. In recent years, chemotherapy has been introduced to reduce the total dose of radiation and increase the survival rate. The new radiotherapy techniques and chemotherapy agents increase compliance to treatment.

Keywords: Medulloblastoma, Craniospinal Radiotherapy, Radiotherapy

Özlem Derinalp Or, Yıldız Yükselen Güney, Ayşen Dizman, Gonca Altınışık İnan, Gülhan Güler Avcı, Muzaffer Bedri Altundag. Current Treatment of Medulloblastoma. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 32-38

Sorumlu Yazar: Özlem Derinalp Or, Türkiye
LookUs & Online Makale