ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Hematolojik Kanserlerde Splenektomi Uygulanan Hastaların Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2011; 44(1): 1-6

Hematolojik Kanserlerde Splenektomi Uygulanan Hastaların Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kerim Bora Yılmaz1, Lütfi Doğan2, Melih Akıncı1, Meltem Yüksel3, Can Atalay1, Cihangir Özaaslan4
1Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Turkey
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Turkey
3Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Turkey
41Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Turkey

Purpose: Hematological disorders are the most common indications for performing splenectomy after trauma in adults. The aim of this study is to investigate the treatment outcomes of splenectomy in hematological malignancy patients who were operated between the years 1998 and 2009. Patients and Methods: We analyzed the patients’ clinical characteristics, type of surgical treatment, preoperative and postoperative medical treatments, complications and thrombocyte responses, retrospectively. Results: Seventeen male and 13 female patients, with a mean age of 50.7 (17-79), underwent splenectomy due to following indications: Hodgkin lymphoma (n=10), Non Hodgkin lymphoma (n=12), Chronic Lymphocytic lymphoma (n=5), MALT lymphoma (n=2) and Hairy Cell Leukemia (n=1). The indications for surgery was splenomegaly and its complications (n=20), gastric obstruction (n= 5), diagnosis splenic mass (n=3), major bleeding (n=1) and abscess (n=1). Complications related to surgery occurred in 10 patients: pneumonia (n=6), bleeding (n=2), abscess (n=1) and sepsis (n=1). Early 30-day mortality was observed in two cases. During the follow-up period, platelet value revealed response in 19 (63.3 %), partial response in 8 (26.7 %) and unresponsive in 3 (10 %) patients due to splenectomy. Conclusion: In conclusion; for hematological diseases, thrombocytopenia, massive splenomegaly and its complications, splenectomy is a safe method with acceptable complications rate and improves the patients’ survival outcomes.

Keywords: Hematological cancer, Splenomegaly, Splenectomy, Thrombocytopenia, Treatment

Evaluation of Treatment Results of Patients Treated with Splenectomy due to Hematological Cancer

Kerim Bora Yılmaz1, Lütfi Doğan2, Melih Akıncı1, Meltem Yüksel3, Can Atalay1, Cihangir Özaaslan4
1Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Turkey
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Turkey
3Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Turkey
41Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Turkey

Amaç: Hematolojik hastalıklar, travma sonrası splenektomi geçiren hastalarda en sık görülen endikasyondur. Bu çalışmada, hematolojik malignite nedeniyle splenektomi yapılan hastaların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hastalar ve Yöntem: 1998-2009 yılları arasında hematolojik malignite tanısıyla splenektomi yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, cerrahi öncesi ve sonrası uygulanan medikal tedavileri, uygulanan cerrahi tedavi ve gelişen komplikasyonlar ve hastaların ameliyat sonrası dönemdeki trombosit yanıtları incelendi. Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 50,7 (17-79) olan 17 erkek ve 13 kadın hasta alındı. Hastaların 10’unda (% 33,3) Hodgkin lenfoma, 12’sinde (% 40) Non Hodgkin lenfoma, beşinde (% 16,6) Kronik Lenfositik Lösemi, iki (% 6,6) tanesinde MALT lenfoma ve bir (% 3,3) hastada ise Hairy Cell Lösemi tanısı mevcuttu. Yirmi hasta splenomegali ve komplikasyonları nedeni ile opere edilirken, beş hasta mide obstrüksiyon bulguları nedeni ile, üç hasta tanı amaçlı, bir hasta apse ve bir hasta kanama nedeni ile ameliyat edildi. Postoperatif komplikasyon olarak hastalardan 6’sında pnömoni görülürken iki hastada kanama, bir hastada apse ve bir hastada sepsis gözlendi. İki hasta postoperatif erken dönemde kaybedildi. Trombosit yanıtları takip edilen hastaların 19’u (% 63,3) tam yanıt, 8’i (% 26,7) parsiyel ve 3 (%10) tanesi ise yanıtsız olarak değerlendirildi. Sonuç: Splenektomi, hematolojik maligniteli hastalarda hipersplenizme bağlı sitopenilerin ve komplikasyonların geliştiği durumlarda ve tanı amaçlı güvenle uygulanabilen bir cerrahi girişimdir

Anahtar Kelimeler: Hematolojik Kanser, Splenomegali, Splenektomi, Trombositopeni, Tedavi

Kerim Bora Yılmaz, Lütfi Doğan, Melih Akıncı, Meltem Yüksel, Can Atalay, Cihangir Özaaslan. Hematolojik Kanserlerde Splenektomi Uygulanan Hastaların Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Acta Oncol Tur.. 2011; 44(1): 1-6
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale