ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Long-Term Complications Associated vvith Mastectomy and Axillary Dissection [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2009; 42(1): 17-23

Long-Term Complications Associated vvith Mastectomy and Axillary Dissection

Ozan ZARARLI1, Niyazi KARAMAN1, Cihangir ÖZASLAN1, Sevinç HÜSEYİNOVA1, Mehmet ALTINOK1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Bu çalışmada meme kanseri nedeniyle tedavi edilen 299 hastada uzun dönem kol morbiditesi ve ilişkili faktörler incelenmiştir. Ağrı en sık bildirilen şikayet olarak saptanmıştır. Sıklık sırasına göre diğer komplikasyonlar; kolda şişme, parestezi ve uyuşukluk, omuz eklem sertliği ve güç kaybı olarak saptanmıştır. Çok değişkenli analizde ağrı ile ilişkili faktörler; yaşın 50’nin altında olması, radyoterapi uygulanması ve kol şişliği olarak saptandı. Parestezi ve uyuşukluk ile ilgili faktörler; yaşın 50’nin altında olması ve meme koruyucu cerrahi olarak saptandı. Güç kaybı ile ilgili faktörler; yaşın 50’nin altında olması, sol memeye cerrahi girişim uygulanması ve kol şişliği olarak saptandı. Eklem sertliği ile ilgili faktörler kol şişliği ve radyoterapi uygulanması iken; hareket kısıtlılığı ile faktörler diyabet ve kol şişliği olarak olarak saptandı. Kol şişliğinin artmış infeksiyon oranları ile ilişkili olduğu saptandı. Fiziksel muayene ile saptanan güç kaybı ve hareket kısıtlılığı ile ilgili faktörler sırasıyla; sinirlerin korunmaması, aksiller metastaz ve diyabet, aksiller metastaz ve kol şişliği olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Mastektomi, komplikasyon, morbidite.

Mastektomi ve Aksiller Diseksiyon Sonrası Uzun Dönem Komplikasyonlar

Ozan ZARARLI1, Niyazi KARAMAN1, Cihangir ÖZASLAN1, Sevinç HÜSEYİNOVA1, Mehmet ALTINOK1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA

Long-term arm morbidity and its related factors vvere evaluted for 299 patients operated for breast carcinoma. Pain vvas the most prominant complaint. Other complaints vvere arm svvelling, paresthesia and numbness, stiffness of shoulder and loss of strenght in order of frequency. At multivariate analysis; the factors related vvith the pain vvere age < 50, radiotheraphy and arm svvelling. Factors related vvith paresthesia and numbness vvere age < 50 and breast conserving surgery. Factors related vvith loss of strength vvere age < 50, operation on the left breast and arm svvelling. While the factors related vvith stiffness vvere arm svvelling and radiotheraphy administration; the factors related vvith restricted mobility vvere diabetes and arm svvelling. The factor related vvith increased infection vvas arm svvelling. The factors related vvith the loss of strenght and restricted mobility defined vvith physical examination tvere non-preservation of the nerves, axillary metastasis and diabetes, axillary metastasis and arm svvelling, respectiveiy.

Keywords: Mastectomy, complications, morbidity.

Ozan ZARARLI, Niyazi KARAMAN, Cihangir ÖZASLAN, Sevinç HÜSEYİNOVA, Mehmet ALTINOK. Mastektomi ve Aksiller Diseksiyon Sonrası Uzun Dönem Komplikasyonlar. Acta Oncol Tur.. 2009; 42(1): 17-23
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale