ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
64 Yaş Kadın Hastada Memede İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 180-185 | DOI: 10.5505/aot.2022.32848

64 Yaş Kadın Hastada Memede İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör

Eda Güner1, Fatma Markoç2, Cihangir Özaslan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi Genel Cerrahi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi Patoloji
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi Cerrahi Onkoloji

Giriş: İnflamatuar miyofibroblastik tümör (İMT) memede nadir olarak yerleşir ve cerrahi rezeksiyon tanı ve tedavi için yeterlidir.
Olgu Sunumu: 64 yaşında kadın hasta sağ memede kitle ile merkezimize başvurdu. Mamografide, sağ memede kalsifikasyon ile birlikte düzgün konturlu bir kitle mevcuttu. Üç ay sonra, kitlenin büyümesi üzerine segmental mastektomi planlandı. Patolojik özellikler, mikromorfolojik ve immünohistokimyasal boyama lezyonun IMT olduğunu doğrulamıştır.
Sonuç: Memenin IMT'leri nadir ve orta (nadiren metastaz yapan) malign potansiyel bir tümördür. Nüks ve metastaz riski nedeniyle negatif sınırlarla tam eksizyon ve düzenli takip İMK tedavisinde kritik bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meme, mamografi, inflamatuar myofibroblastik tümör

Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Breast in 64 – Year – Old Women

Eda Güner1, Fatma Markoç2, Cihangir Özaslan3
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Resarch Hospital
2Department of Pathology University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Resarch Hospital
3Department of General Surgery, Surgical Oncology Discipline, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Resarch Hospital

Introduction: The inflammatory myofibroblastic tumour (IMT) rarely located in the breast and, surgıcal resection is enough for the diagnosis and treatment.
Case Report: The patient, a 64-year-old female, referred to our centre palpable mass in the right breast. Mammography demonstrated a mass of smoothed contour with calcification in the right breast. After three months later segmental mastectomy was planned as the mass grew. Pathologically features, micromorphological and immunohistochemical staining have confirmed the lesion as being breast IMT.
Conclusion: IMTs of the breast is a rare and intermediate ( rarely metastasizing) malignant potential tumour. Due to recurrence and metastasis risk, complete excision with negative margins and regular follow up plays a critical role in the treatment of IMTs.

Keywords: Breast, mammography, inflammatory myofibroblastic tumor

Eda Güner, Fatma Markoç, Cihangir Özaslan. Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Breast in 64 – Year – Old Women. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 180-185

Sorumlu Yazar: Eda Güner, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale