ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Vemurafenib Tedavisi Sırasında Akciğer Progresyonu Gösteren Metastatik Malign Melanom Olgusu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 50-52 | DOI: 10.5505/aot.2013.30502

Vemurafenib Tedavisi Sırasında Akciğer Progresyonu Gösteren Metastatik Malign Melanom Olgusu

Ferit Aslan1, Kübra Aydın1, Banu Öztürk2, Umut Demirci1
1Dr A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Tokat, Türkiye

Yetmiş yaşında kadın sağ inguinal bölgede akıntılı şişliği olması üzerine başvurdu. Lezyon biyopsisi malign melanomla uyumluydu. Toraks ve batın görüntülemelerinde metastaz bulguları mevcuttu. Birinci basamak temozolomid sonrası lezyon bölgesinde progresyon nedeni ile palyatif radyoterapi uygulandı. BRAF-V600E mutasyonu nedeni ile vemurafenib başlandı. Tedavinin ikinci ayında çok iyi kısmi yanıt elde edildi. Tedavinin 5. ayında sol akciğerde lokal progresyon izlenirken diğer bölgelerde kısmi yanıtı devam ediyordu. Palyatif radyoterapi sonrası vemurafenib tedavisine devam edildi.

Anahtar Kelimeler: Malignmelanom, Vemurafenib, Radyoterapi

A Case of Metastatic Malignant Melanoma who Lung Progressed During Vemurafenib Treatment

Ferit Aslan1, Kübra Aydın1, Banu Öztürk2, Umut Demirci1
1Dr A. Y Ankara Oncology Training And Researh Hospital Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey
2Gaziosmanpasa University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Oncology, Tokat, Turkey

A 70 year-old women admitted to our hospital with a swelling and discharge of the right inguinal site. Biopsy results was consisted with malignant melanoma. Imaging of thorax and abdomen showed metastatic disease. After first-line temozolamide treatment, palliative radiotherapy was applied to primary site because of progression. After detection of BRAF-V600E mutation, vemurafenib treatment was initiated. Treatment response to vemurafenib was very good partial response after second months of the treatment. Although locally progression of the left lung was seen after fifth months of therapy, partial response remained on the other sites, she was still on the treatment with vemurafenib.

Keywords: Malignant Melanoma, Vemurafenib, Radiotherapy

Ferit Aslan, Kübra Aydın, Banu Öztürk, Umut Demirci. A Case of Metastatic Malignant Melanoma who Lung Progressed During Vemurafenib Treatment. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 50-52

Sorumlu Yazar: Ferit Aslan, Türkiye
LookUs & Online Makale