ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Lenf Düğümünde Kaposi Sarkomunun İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 42-45 | DOI: 10.5505/aot.2013.29291

Lenf Düğümünde Kaposi Sarkomunun İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Olgu Sunumu

Çiğdem Irkkan, Rüçhan Aygün, Fisun Ardıç Yükrük
Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Daha önce Kaposi Sarkomu tanısı alan bir hastanın tanıdan bir yıl sonra supraklaviküler fossada gelişen lenfadenopatisinden görüntüleme eşliğinde ince iğne aspirasyonu ile örnekleme yapılmıştır. Aspirasyon sitolojisinde büyük doku fragmanları yanısıra daha küçük hücre kümeleri izlenmiştir. Gevşek gruplarda iğsi hücreler yuvarlak-oval nükleuslu, açık mavi renk sitoplazmalı izlenmiş ve Kaposi sarkomu tanısı verilmiştir. Lenf düğümünün Kaposi sarkomu tutulumunda ince iğne aspirasyon sitolojisi bulguları literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaposi Sarkomu, Lenf Nodu; Biyopsi; İnce-İğne

Fine Needle Aspiration Cytology of Kaposi Sarcoma in Lymph Node: A Case Report

Çiğdem Irkkan, Rüçhan Aygün, Fisun Ardıç Yükrük
Dr. A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Ankara, Turkey

Image guided fine needle aspiration from the supraclavicular lymph node of a patient with prior Kaposi sarcoma diagnosis was performed. In the aspiration cytology large tissue fragments and small cell clusters were seen. In looser clusters spindle cells with round to oval nuclei with light blue cytoplasms were seen and Kaposi sarcoma diagnosis was given. Fine needle aspiration cytology findings of Kaposi sarcoma in lymph nodes is reviewed with the literature.

Keywords: Kaposi Sarcoma, Lymph Node; Biopsy; Fine-Needle

Çiğdem Irkkan, Rüçhan Aygün, Fisun Ardıç Yükrük. Fine Needle Aspiration Cytology of Kaposi Sarcoma in Lymph Node: A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2013; 46(1): 42-45

Sorumlu Yazar: Çiğdem Irkkan, Türkiye
LookUs & Online Makale