ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Implantations of Central Venous Ports with Chest Catheter Insertion Via the Subclavian Vein in Oncology Patients: A Single Çenter Experience [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2009; 42(3): 105-108

Implantations of Central Venous Ports with Chest Catheter Insertion Via the Subclavian Vein in Oncology Patients: A Single Çenter Experience

Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Yener YÖRÜK1, Taner TARLADAÇALIŞIR1, Sedat KOÇAL1, Sevinç TİRYAKİ YAĞCI1, İrfan ÇİÇİN2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, EDİRNE
2Elazığ Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, ELAZIĞ

Bu çalışmada amaç uzun dönem damar yolu açıklığının sağlanması; beslenme veya kemoterapi gereken erişkin onkoloji hastalarında göğüs duvarına implante edilebilir port kateterin güvenlik, uygunluk, konfor ve komplikasyonlarının değerlendirilmesidir. 01 Kasım 2006-15 Şubat 2009 tarihleri arasında 132 hastaya subklavyen ven yoluyla port kateter yerleştirildi. Bu 132 hastanın, 61 (%46)’i erkek ve 71 (%>54)’i kadındı. Ortalama yaşları 55.8 (18-86) idi. Kateterin ortalama kalış süresi 255 gün (301150 kateter günü) olarak belirlendi, işleme ilişkin 21 (%15.5) komplikasyon oluştu (beş pnömotoraks, beş yara yeri enfeksiyonu, dokuz arter ponksiyonu, bir kateter tıkanması, bir kateterin koparak kırılması). İşleme bağlı erken komplikasyon oranı %10.3 ve geç komplikasyon oranı %5.1 olarak kaydedildi. Kateter iki hastada infeksiyon ve bir hastada koparak kırılma nedeniyle çıkartıldı. Kateter hastaların büyük çoğunluğunda (n =129, %97.8) fonksiyonel olarak çalışmaktadır. Subklavyen ven yolu ile tamamen implante edilebilir venöz port takılması işlemi kemoterapi ve beslenme için güvenli ve konforlu bir yoldur. Bununla birlikte, potansiyel ciddi komplikasyonları ve kozmetik sıkıntıları da beraberinde getirebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Venöz port, onkoloji, subklavyen ven, komplikasyon.

Onkoloji Hastalarında Göğüs Duvarı Yerleşimli Santral Venöz Kateter Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi

Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Yener YÖRÜK1, Taner TARLADAÇALIŞIR1, Sedat KOÇAL1, Sevinç TİRYAKİ YAĞCI1, İrfan ÇİÇİN2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, EDİRNE
2Elazığ Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, ELAZIĞ

Evaluation of safety, comfortability and reliability of implantable venous port catheter insertion via the subclavian vein in oncology patients and complications of subcutaneous venous chest ports in adult patients. Port catheter was inserted in 132 patients via subclavian vein, from November 01, 2006 to February 15, 2009. Of the 132 patients, 61 (46%) were men and 71 (54%) were women. The mean age was 55.8 (range: 18-86). Mean duration of cathetere stay was 255 days (range: 30-1150 catheter days). in 21 (15.5%) procedures, the foitowing related complications occured (pneumothorax in five, infections in five, arteriai punctu-res in nine, obstruction in one, breakage of catheter in one). Procedure related early complication rate was 10.3%, and late complications occured at a rate of 5.1 %. Catheter removai was required in three patients due to two catheter infections and one spon-taneous breakage of the catheter. İn the vast majority 97.8% n =129) of the patients the device has stili been functioning nor-mally. The results indicate that the use of a totally implantable venous access system insertion via subclavian vein is a comfor-table and reliable method for chemotherapy administration and nutrition. Hovvever, Central venous catheters are associated with a number of potentially serious complications and can be cosmetically distressing.

Keywords: Venous port, oncology, subclavian vein, complication.

Yekta Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Yener YÖRÜK, Taner TARLADAÇALIŞIR, Sedat KOÇAL, Sevinç TİRYAKİ YAĞCI, İrfan ÇİÇİN. Onkoloji Hastalarında Göğüs Duvarı Yerleşimli Santral Venöz Kateter Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi. Acta Oncol Tur.. 2009; 42(3): 105-108
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale