ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Proksimal Femoral Kilitli Kompresyon Plağı ile Tedavi Edilen Femur Pertrokanterik Kırıklı Hastaların Erken Dönem Sonuçları [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(3): 108-113 | DOI: 10.5505/aot.2015.21939

Proksimal Femoral Kilitli Kompresyon Plağı ile Tedavi Edilen Femur Pertrokanterik Kırıklı Hastaların Erken Dönem Sonuçları

Sezgin Semis, İsmail Burak Atalay, Selçuk Yılmaz, Murat Arıkan, Emre Özanlağan
Sağlık Bakanlığı Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızda amacımız; proksimal femoral kilitli kompresyon plağı ile tedavi ettiğimiz, pertrokanterik kırığı olan 48 hastanın, erken dönem radyografik ve klinik sonuçları ile tedavi yönteminin stabil olmayan kırıklarda da avantajlarını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların 28’i kadın, 20’si erkek idi. Hastaların 8 inde subtorkanterik kırık, 40 hastada intertrokanterik kırık mevcuttu. Hastalarımızın hastaneye başvuru anından sonra ameliyat olma süreleri ortalama 2,2 gün olarak belirlendi. Hastaların tamamına proksimal femoral kilitli kompresyon plağı ile stabilizasyon yapıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama takip süresi 11,8 ay olarak belirlendi. 48 hastanın 1’inde derin ve 2’sinde yüzeyel olmak üzere 3 (%6) hastada enfeksiyon gelişti. 48 hastanın 43’ünde (%89) kaynama sağlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, pertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde proksimal femoral kilitli kompresyon plağının kullanılması ile post operatif morbiditenin daha düşük, kaynama süresinin ise daha kısa olduğunu bulduk.

Anahtar Kelimeler: Pertrokanterik kırık, Proksimal femur kilitli plak

Early Surgical Results of Patients With Pertrochanteric Fractures Treated With Proximal Femoral Locked Plates

Sezgin Semis, İsmail Burak Atalay, Selçuk Yılmaz, Murat Arıkan, Emre Özanlağan
Department Of Orthopedics And Traumatology, Oncology Training And Research Hospital, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study is to analyze the early radiologic and clinical results of 48 patients with pertrochanteric fractures treated with proximal femoral locked plates and the advantage of this treatment method in non stable fracture patterns
METHODS: 28 female and 20 male patients were analyzed. Subtrochanteric fractures in 8 and intertrochanteric fractures in 40 patients were recorded. The mean period for operation after admission to hospital is 2.2 days. Proximal femoral locked plate was used for reconstruction in all patients.
RESULTS: Patients were followed up for a mean period of 11.8 months. 1 deep and 2 superficial infections were recorded. Bony union was examined in 43 of 48 patients (89%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we analyzed that, proximal femoral locked plate is a good surgical option for pertrochanteric fractures as it provides low morbidity rates and shorter union time.

Keywords: Pertrochanteric fracture, Proximal femoral locked plate

Sezgin Semis, İsmail Burak Atalay, Selçuk Yılmaz, Murat Arıkan, Emre Özanlağan. Early Surgical Results of Patients With Pertrochanteric Fractures Treated With Proximal Femoral Locked Plates. Acta Oncol Tur.. 2015; 48(3): 108-113

Sorumlu Yazar: Sezgin Semis, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale