ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica
Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanseri Hastalarında Tedavi Süresince Laksatif Kullanımının Rektum Hacim ve Dozlarına Etkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 181-188 | DOI: 10.5505/aot.2021.15493

Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanseri Hastalarında Tedavi Süresince Laksatif Kullanımının Rektum Hacim ve Dozlarına Etkisi

Evrim Duman1, Neslihan Atabek1, Yılmaz Bilek2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Antalya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Rektum hacim değişiklikleri prostat radyoterapisi sırasında verilen dozu etkilemektdir. Hacimsel Ayarlı Ark Terapi (VMAT) uygulanan prostat kanseri hastalarında tedavi süresince laksatif kullanımının rektum hacim ve dozlarına etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde tedavi edilen 20 hastanın tedavi planlama tomografi (simCT) ve koni ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Laksatif kullanan (L+)(n: 10) ve laksatif kullanmayan (L-)(n: 10) hastalar olacak şekilde 2 grup belirlendi. Toplam 160 tane CBCT görüntüsünde rektum hacimleri yeniden konturlandı. Her hastanın kendi VMAT planı kendi CBCT görüntüleri üzerinde tekrar hesaplatılarak rektum dozları elde edildi.
BULGULAR: Bulgular: Tüm hastaların rektum hacimleri CBCT görüntülerinde simCT görüntülerine göre artış göstermiştir. Belirli bir dozu alan rektum hacminin % değeri (Vx) için simCT ve CBCT planları karşılaştırıldığında 40Gy, 50Gy, 60Gy ve 70Gy dozlarının hepsi için tüm hastalarda tedavi süresince artış bulunmuştur. Laksatif kullanan hasta grubunun tedavi planlarındaki Dmean değerleri simCT görüntülerde 39 Gy ve CBCT görüntülerde 43 Gy bulunmuştur (p = 0.009). Alternatif olarak, laksatifleri kullanmayan hasta grubunda, tedavi planlarındaki Dmean değerleri simCT görüntülerinde 40 Gy ve CBCT görüntülerinde 44 Gy bulunmuştur (p = 0.047).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Prostat radyoterapisi uygulanan hastalarda tedavi sırasında rektum hacmi ve aldığı radyasyon dozu, laksatif kullanımından bağımsız olarak, başlangıç tedavi planına göre artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hacimsel Ayarlı Ark Terapi, Laksatif, Prostat kanseri, Prostat radyoterapisi, koni ışınlı bilgisayarlı tomografi

The Effects of Laxative Use on Rectum Volume and Doses During Radiotherapy in Patients With Prostate Cancer

Evrim Duman1, Neslihan Atabek1, Yılmaz Bilek2
1University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Antalya, Turkey
2University of Health Sciences Adana City Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Objective: Changes in rectum volume can affect dose delivery during prostate radiotherapy. The aim of this study was to evaluate how laxative use affected rectum volumes and doses in patients with prostate cancer treated with Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT).
METHODS: Material and Methods: Treatment planning computed tomography (simCT) and cone-beam computed tomography (CBCT) images collected from 20 patients with prostate cancer were retrospectively evaluated. These patients were divided into two groups as those who either used or did not use laxatives during radiotherapy. Rectum volumes were re-contoured on 160 CBCT images, and VMAT treatment plans were re-calculated to determine rectum doses.
RESULTS: Results: In all patients, CBCT images showed increased mean rectum volumes and doses relative to simCT images. Furthermore, the percent volume (Vx) of the rectum receiving 40, 50, 60, and 70 Gy doses based on CBCT results were larger than those based on simCT. The Dmean values in the treatment plans for the group with laxative use were 39 Gy on simCT images and 43 Gy on CBCT images (p = 0.009). Alternatively, in the group without laxatives, the Dmean values in the treatment plans were 40 Gy on simCT images and 44 Gy on CBCT images (p = 0.047).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: In patients undergoing prostate radiotherapy, rectum volume and doses increase regardless of laxative use. Although laxatives can limit volume expansion of the rectum, they do not have the expected effect on rectum doses and actually significantly increase all dosimetric parameters.

Keywords: Cone-beam computerized tomography, laxatives, prostate cancer, radiotherapy, volumetric-modulated arc therapy.

Evrim Duman, Neslihan Atabek, Yılmaz Bilek. The Effects of Laxative Use on Rectum Volume and Doses During Radiotherapy in Patients With Prostate Cancer. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 181-188

Sorumlu Yazar: Evrim Duman, Türkiye
LookUs & Online Makale