ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Turkish Journal of Bioethics
Presentation of Metastatic Cholangiocellular Cancer with Orbital Metastasis [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2024; 57(1): 35-38 | DOI: 10.5505/aot.2024.04317

Presentation of Metastatic Cholangiocellular Cancer with Orbital Metastasis

İlknur Deliktaş Onur1, Öztürk Ateş1, Özkan Ünal2
11. Health Sciences University, Dr. Abdurrahman Yurtaslan, Ankara Oncology Education And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Ankara, Turkey.
21. Health Sciences University, Dr. Abdurrahman Yurtaslan, Ankara Oncology Education And Research Hospital,department Of Radiology, Ankara

Cholangiocarcinomas are cancers arising from epithelial cells of the intrahepatic and extrahepatic bile ducts. Most are locally advanced lesions when present. They usually present with jaundice, abdominal pain, and abnormal liver biochemical tests.
Proptosis developed in the right eye of a 49-year-old female patient who was diagnosed with carcinoma metastasis in the right femur and we examined for the primary one. Lacrimal gland biopsy of the patient was found to be compatible with cholangiocarcinoma metastasis. Neuroopthalmologic complications in cholangiocarcinoma are very rare and 10 cases have been reported in the literature.

Keywords: orbital metastasis, CNS metastasis, cholangiocarcinoma, exophthalmos

Metastatik Kolanjıoselüler Kanserin Orbital Metastaz ile Prezentasyonu

İlknur Deliktaş Onur1, Öztürk Ateş1, Özkan Ünal2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr.abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,tıbbi Onkolojı Bilimdalı,ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr.abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,radyolojı Anabilimdalı,ankara

Kolanjiokarsinomlar intrahepatik ve ekstrahepatik safra kanallarının epitel hücrelerinden kaynaklanan kanserlerdir. Çoğu prezente olduğunda lokal olarak ilerlemiş lezyonlardır. Genellikle sarılık, abdominal ağrı ve anormal karaciğer biyokimyasal testleri ile prezente olurlar.
Sağ femurda karsinom metastazı saptanıp prımerıne yonelık tetkık ettiğimiz 49 yasındakı kadın hastanın sağ gözünde proptozis gelişti. Hastanın lakrimal bez biyopsisi kolanjıiokarsinom metastazı ile uyumlu saptandı. Kolanjiokarsinomda nörooptalmolojık komplikasyonlar oldukça nadir olup literatürde 10 vaka bildirimiştir.

Anahtar Kelimeler: orbital metastaz, SSS metastazı, kolanjiokarsinom, ekzoftalmus

İlknur Deliktaş Onur, Öztürk Ateş, Özkan Ünal. Presentation of Metastatic Cholangiocellular Cancer with Orbital Metastasis. Acta Oncol Tur.. 2024; 57(1): 35-38

Corresponding Author: İlknur Deliktaş Onur, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale